Terug naar overzicht

Check: is er echt een ‘studentikoze cijfermalaise’ onder studenten?

Illustratie: Elmarye AaijNederlandse studenten halen steeds slechtere cijfers, meldt zakenblad Quote. Het is een treurige conclusie, schrijft het blad. Maar klopt het wel?

Het bericht verscheen gisteren op de website van Quote, met de vrolijke noot erbij dat ‘Rotterdamse strebers’ zich aan de ‘studentikoze cijfermalaise’ zouden onttrekken. Hetzelfde zou trouwens gelden voor Delftse studenten.

De bron
Quote baseert zich op een onderzoek van carrièrewebsite Magnet.me. Dat is een Brits-Nederlandse netwerk voor studenten en recent afgestudeerden. Ze kunnen er stages en banen vinden. Gebruikers maken een profiel aan en moeten ook invullen wat hun gemiddelde tentamencijfer is (of met welk cijfer ze zijn afgestudeerd).

Deze cijfers zouden een trend laten zien. “De afgelopen vier jaar is het gemiddelde cijfer onder universitaire bachelorstudenten gedaald van een 7.26 naar een 7.09”, schrijft Magnet.me in een persbericht. Ook masterstudenten en hbo’ers zouden het slechter doen. Misschien komt het doordat werkgevers zelden naar de cijferlijst vragen, overweegt de website.

We zijn benieuwd
De uitkomst is opmerkelijk, want ander onderzoek laat juist het tegenovergestelde zien. Volgens de jaarlijkse Studentenmonitor van onderzoeksbureau ResearchNed zitten de cijfers van studenten zitten juist in de lift.

“Deze twee onderzoeken zijn eigenlijk niet te vergelijken”, zegt Bas Kurver van ResearchNed. De Studentenmonitor stoelt op een representatieve steekproef onder alle Nederlandse studenten, terwijl Magnet.me alleen de eigen gebruikers onder de loep neemt. “Maar wie zijn die gebruikers? Zijn het vooral de ambitieuze hoogvliegers die daar een profiel aanmaken? Of hebben die al een baan en ontbreken ze daarom juist?”

Ook enquêtes onder afgestudeerde hbo’ers laten een andere uitkomst zien. In het gemiddelde examencijfer verandert al jarenlang helemaal niets, blijkt uit de jaarlijkse HBO-monitor van het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA.

Hoe kan dat nou?
Navraag bij Magnet.me leert dat het bedrijf alleen de cijfers heeft bekeken die de gebruikers op dit moment op hun profiel hebben staan. Om toch iets te zeggen over de trend, heeft Magnet.me gekeken hoe jongerejaars het doen in vergelijking met ouderejaars. Wie haalt er hogere cijfers: de student die in 2014 is begonnen of de student in 2017 is begonnen?

“Het zou kunnen dat studenten moeten wennen en daarom aan het begin van hun studie lagere cijfers halen”, erkent Vincent Karremans van Magnet.me. Cijfers uit de Studentenmonitor bevestigen dat beeld: eerstejaars doen het doorgaans slechter dan ouderejaars, al scheelt het niet zoveel.

Conclusie
Studenten scoren vermoedelijk niet slechter dan vroeger. Waarschijnlijk zijn de cijfers zelfs ietsje hoger. En jongerejaars scoren iets lager dan ouderejaars.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?