Terug naar overzicht

Onderwijsraad: opleiding tot leraar moet op de schop

Illustratie: Evi HogervorstHet beroep van leraren wordt aantrekkelijker als zij makkelijker kunnen wisselen van onderwijssector of vak, stelt de Onderwijsraad. Vandaar het advies om hun allemaal dezelfde lesbevoegdheid te geven, waarna ze zich kunnen specialiseren.

De kern van het leraarberoep is voor alle sectoren en vakken hetzelfde, staat in het vandaag verschenen advies ‘Ruim baan voor leraren’. Didactische en pedagogische vaardigheden vormen de basis. Daarnaast hebben leraren inhoudelijke kennis nodig, bijvoorbeeld om les te kunnen geven in een bepaald vak of aan bepaalde groepen leerlingen.

Als het aan de raad ligt, behalen toekomstige leraren straks allemaal dezelfde basisbevoegdheid. Tijdens hun opleiding specialiseren ze zich verder, maar ook later, naast hun baan als leraar.

Overstap
Nu is de overstap naar een ander vak of sector lastig omdat leraren daarvoor een volledige, extra opleiding moeten volgen. Dat is straks niet meer nodig, als ze ruimere onderwijsbevoegdheden krijgen die voor meerdere onderwijssectoren en clusters van schoolvakken gelden. Om van specialisatie te veranderen volstaat dan een ‘aanvullend traject’.

De voorgestelde aanpassingen hebben ingrijpende gevolgen: als leraren straks soepel kunnen wisselen van onderwijssector, mogen er bijvoorbeeld geen grote salarisverschillen meer zijn, anders zou dat de overstap in de weg kunnen staan. Dit pleit voor een gezamenlijke cao.

Aantrekkelijker
De Onderwijsraad verwacht dat het beroep van leraar op deze manier veel aantrekkelijker zal worden, maar geeft toe dat het allemaal niet niets is. Het zal een hoop geld gaan kosten – al is onbekend hoeveel – en het is niet van vandaag op morgen geregeld. Voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink van de Onderwijsraad sprak vandaag in de Tweede Kamer dan ook over een ‘stip aan de horizon’ en een ‘langetermijnperspectief’. Er moet een commissie komen die deze ideeën nader uitwerkt, vindt de raad

“Dit is een heel ingrijpend en breed advies”, zegt vakbondsvoorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond. “Het zou zelfs kunnen leiden tot één cao voor alle onderwijssectoren, wat een heel interessante gedachte is.”

De vakbond gaat het plan bespreken met zijn leden. “Wat zij ervan vinden, zal ook afhangen van de praktische uitwerking van de voorstellen. Het zal in elk geval tot veel discussie leiden, maar dat is goed: dat brengt je verder.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?