Terug naar overzicht

Rente studieschuld toch omhoog bij lage inkomens


Veel meer mensen gaan de hogere rente op studieschulden in hun portemonnee voelen dan minister Van Engelshoven aanvankelijk voorspiegelde. Dat blijkt uit een nieuwe brief aan de Tweede Kamer.

De rente op studieschulden gaat omhoog: bij een schuld van 21 duizend euro gaan oud-studenten naar verwachting 12 euro in de maand meer terugbetalen, oftewel zo’n vijfduizend euro extra aan rente in 35 jaar tijd.

De renteverhoging is een gevoelig onderwerp. Studenten gaan de straat op en ook de politieke jongerenorganisaties van de regeringspartijen balen ervan. Op het CDA-congres is zelfs een motie aangenomen tegen de verhoging.

Tegenargument
Het kabinet verweerde zich door te stellen dat oud-studenten met een laag inkomen géén extra rente hoeven te betalen. Zij krijgen de rente kwijtgescholden. Minister Van Engelshoven gaf hierbij een voorbeeld: bij een inkomen van 40 duizend euro betaalt de aflosser geen cent extra, bij een inkomen van 80 duizend euro wel. De Tweede Kamer nam geen genoegen met het voorbeeld en wilde weten hoe het zat met tusseninkomens.

Volle mep
Nu blijkt dat oud-studenten bij een jaarinkomen van 47 duizend euro de volle mep moeten terugbetalen: vijfduizend euro extra rente. Dat inkomen ligt ver bij de 80 duizend euro vandaan en is maar net iets hoger dan het voorbeeld dat de minister eerst als voorbeeld koos.

Een eerdere poging van de oppositie in de Tweede Kamer om de renteverhoging tegen te houden, heeft het niet gehaald. Wel staat er nog een debat over het onderwerp op het programma.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?