Terug naar overzicht

Even opletten: RET-balies sluiten, vanaf januari na-inschrijven voor tentamens via Studystore

Illustratie: Elmarye AaijAvans sluit de balies van Roosteren, Evenementen en Toetsplanning (RET). Studenten kunnen vanaf januari digitaal na-inschrijven voor toetsen. Dat gaat voorlopig via Studystore.nl.

Inschrijven voor toetsen doe je meestal in of rond blokweek 4. Maar sommige studenten vergeten dat op tijd te doen. Bij Avans kun je tot 1 week voor de toetsdatum na-inschrijven voor tentamens. Dat kost 20 euro. Voorgeen ging je hiervoor naar een van de RET-balies. Het hele proces van na-inschrijven wordt gedigitaliseerd en verloopt vanaf 7 januari via Studystore.nl.

Wat moet je doen?
Als je vanaf 7 januari 2019 wilt na-inschrijven voor toetsen, volg je de volgende stappen:
1. Ga naar Studystore.nl en selecteer Avans Hogeschool > Algemeen of klik hier.
2. Log in met je gebruikersnaam die je ook gebruikt als je boeken bestelt.
3. Betaal het bedrag van 20 euro voor de na-inschrijving via de hiervoor bestemde knop.
4. Je ontvangt een mail van Studystore.nl dat de betaling geslaagd is.
5. Print deze mail.
6. Print je studievoortgangsoverzicht uit Osiris.
7. Kruis op dit overzicht aan voor welke toetsen je wilt inschrijven. Geef ook aan of je nog gebruikmaakt van speciale voorzieningen die door je decaan zijn toegekend.
8. Lever je mail van Studystore.nl en je studievoortgangsoverzicht in bij de Studenten Informatie Balie (SIB) op de locaties Hogeschoollaan, Breda en Onderwijsboulevard 215, Den Bosch. Voor locatie Cobbenhagenlaan, Tilburg kun je beide documenten in de brievenbus bij ruimte CB203 doen. En op Terraza, Hervenplein Den Bosch kun je de formulieren inleveren bij de receptie.

Vanaf voorjaar 2019 via Osiris
Vanaf voorjaar 2019 wordt na-inschrijven eenvoudiger. Je betaalt de 20 euro nog steeds bij Studystore.nl, maar daarna kun je je na-inschrijving zelf regelen in Osiris. Je hoeft dan niet meer te printen en naar de SIB-balie.

Lokaal reserveren
Medewerkers die een lokaal willen reserveren, vullen vanaf 7 januari een online aanvraagformulier in.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?