Terug naar overzicht

Flexibele schil Avans is een ‘meerkoppig monster’

Na twee jaar flexibele contracten, krijgt een Avansmedewerker een vast contract. Of niet. Dat kan tot pijnlijke situaties leiden. Waarom zou iemand die goed functioneert geen vast contract kunnen krijgen? Diensteenheid Personeel en Organisatie (DP&O) geeft toelichting hierop voor de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). De AMR heeft instemmingsrecht op het aantal flexibele contracten.

Twee jaar wordt een docent opgeleid binnen een academie of een medewerker binnen een dienst. Bij goed functioneren hoort een vast contract. Maar in de praktijk wordt er heel gemakkelijk eenzijdig afscheid genomen van werknemers.

Avans telt een flexibele schil van 16,9 procent. “Dat was voorheen 25 procent”, licht Adea van Doorn, directeur DP&O, toe voor de AMR. De informele Avansnorm van 15 procent wordt al lang niet meer gehanteerd. De AMR-geleding heeft instemmingsrecht op de bovengrens van het aantal flexibele arbeidskrachten binnen de hogeschool.

Zuur
Van Doorn noemt de kwestie een “meerkoppig monster. We willen meer jonge docenten, die doorstroom is gewenst. Maar de flexibele schil is er ook ter bescherming van de zittende werknemers.” Het is volgens haar “zuur dat werknemers opgeleid worden om vervolgens na twee jaar weer te vertrekken.”

Een AMR-lid: “Mensen die hier al lang zitten, moeten eigenlijk weg.” Een studentlid reageert: “Nieuwe docenten zijn beter dan menig docent die hier al járen zit!”

‘Nieuwe docenten, zijn beter dan menig docent die hier al járen zit!’

Dus is Avans op zoek naar passende oplossingen. “Het uitgangspunt is strategische personeelsplanning. Daar hoort uitzicht op vast werk bij”, licht een beleidsmedewerker van DP&O toe.

In de cao staan meerdere contractvormen opgenomen die nu vrijwel niet worden toegepast. Zoals D3, waarbij een werknemer voor twee jaar of langer flexibel wordt aangenomen en alsnog zicht krijgt op een vaste aanstelling.

Andere optie
Een andere optie die DP&O onderzoekt, is een samenwerking tussen academies. Wanneer een academie na twee jaar geen vaste aanstelling wil of kan geven aan de medewerker, kan de medewerker doorschuiven naar een andere dienst of academie. Wel op basis van een flexibel contract. Nu moet die andere academie diegene alsnog een vast contract geven. Zo wordt als voorbeeld een samenwerking tussen academies genoemd. “De sociale academies en de Academie voor Gezondheidzorg bundelen bijvoorbeeld hun krachten.”

De voorkeur van DP&O in aanloop naar de vaststelling van het aantal flexibele krachten, gaat uit naar contractvorm D4 zoals vastgelegd in de cao. “Maar dan met meer zekerheden dan nu”, zegt de beleidsmedewerker van DP&O.

Verder sprak de AMR over:

  • De AMR heeft ingestemd met het jaarrooster voor 2019-2020. Al is dat eerder een formele kwestie dan dat er daadwerkelijk wat aan veranderd kan worden: de data staan vast in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Deze wet schrijft voor dat het collegejaar op 1 september begint.
  • Dinsdagmiddag stemde de AMR ook in met de hoofdlijnen van de Begroting 2019. Deze begroting is strak, volgens Zijderveld: “1 procent van de totale waarde is nog niet ingevuld. Die is voor eventuele ademruimte.” Enkele weken geleden bleek al dat een nieuwe doorrekening liet zien dat Avans in 2020 geld overhoudt. En dat loopt de komende jaren alleen maar op, tot wel 18,4 miljoen euro in 2022.
    Alleen de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) en Avans School of International Studies hebben een tekort. Daar worden volgens Zijderveld gesprekken mee gevoerd. Een reden voor ASIS wordt niet genoemd. “Bij DIF zit het probleem bij de contracten met externe leveranciers. Zo is Avans niet immuun voor stijgende kosten zoals elektriciteit.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?