Terug naar overzicht

Groen onderwijs is klaar voor de toekomst

Illustratie: Elmarye Aaij
Minister Van Engelshoven heeft vertrouwen in het ‘groene’ hoger onderwijs. Dat geldt ook voor de HAS Hogeschool die eerder dit jaar nog in financiële problemen zat.

Afgelopen juni bracht de benarde financiële positie van de HAS Hogeschool de onderwijsinspectie ertoe om de instelling onder toezicht te stellen. Door exploitatieverliezen en vastgoedinvesteringen was de liquiditeit zodanig gedaald dat de continuïteit van het onderwijs in het geding kwam.

Het verbeterplan waarmee de Bossche hogeschool kwam, lijkt het tij te kunnen keren, blijkt uit een brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Ze heeft een lening toegezegd, waardoor de liquiditeitspositie verbetert en het onderwijs veilig is gesteld.

Financieel gezond
Naar aanleiding van de situatie bij de HAS, heeft de minister ook onderzoek laten doen naar de positie van de overige drie groene hogescholen en Wageningen Universiteit. De belangrijkste conclusie is dat hun financiële positie gezond en toekomstbestendig is.

De studentenaantallen blijven groeien, de onderwijskwaliteit is in orde en de scores op studiesucces en studenttevredenheid zijn goed. De enige kanttekening is de relatief hoge werkloosheid onder afgestudeerden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?