Terug naar overzicht

ISO: inspraak studenten laat te wensen over

Hogescholen en universiteiten luisteren niet goed naar hun studenten bij de besteding van de extra miljoenen die ze krijgen. De samenwerking met de medezeggenschapsraden verloopt moeizaam, concludeert het ISO na een inventarisatie.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) gaat er met gestrekt been in: studenten krijgen onvoldoende inspraak in de verbetering van hun onderwijs, ondanks de afspraken die in april zijn gemaakt. De studentenorganisatie komt tot deze conclusie na een rondgang langs alle medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten. “De praktijk is weerbarstiger dan gehoopt”, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

Nu de basisbeurs is afgeschaft komen er miljoenen vrij waarmee hogescholen en universiteiten hun onderwijs kunnen verbeteren. In 2019 komt 184 miljoen euro beschikbaar en dat bedrag loopt op tot 550 miljoen in 2024.

Geen instemming
Het ISO stelt dat een aantal hogescholen en universiteiten hun centrale en facultaire medezeggenschapraden niet tijdig betrekken bij de plannen, niet volledig informeren en onvoldoende taakuren toekennen.

Het rapport noemt weinig instellingen bij naam. Eerder kwam al naar buiten dat de universiteitsraad van de Universiteit Leiden niet met de kwaliteitsplannen instemde omdat leden van de faculteitsraden zich ‘buiten spel gezet’ voelden door ‘verkeerde en onvolledige informatie’. Ook bij de Universiteit van Amsterdam liep het niet soepel: daar trok de studentenraad aan het kortste eind.

Bovendien, zegt het rapport, zetten bestuurders medezeggenschapsraden vaak onder druk om vóór 1 januari in te stemmen ‘omdat onderwijskeurmeester NVAO de plannen anders niet goedkeurt’ en ‘de instelling het geld niet krijgt’. Onterecht, volgens het ISO, want de plannen hoeven pas zes weken voordat de NVAO ze komt beoordelen definitief te zijn.

Groeipijnen
De universiteitenvereniging VSNU vindt het jammer dat het ISO voor de aanval heeft gekozen. VSNU-woordvoerder Bart Pierik: “Het is ons een lief ding waard dat de medezeggenschapsraden goed geïnformeerd zijn.” Gebeurt dat onvoldoende, dan kan de NVAO de plannen afkeuren en lopen de instellingen geld mis. Dat er, in het eerste jaar van dit proces, groeipijnen zijn, begrijpt de VSNU. “Maar we moeten vervolgens samen kijken waar dat aan ligt en hoe we het beter kunnen doen.”

Ook de Vereniging Hogescholen (VH) betreurt dat de studentenorganisatie niet eerst met haar in gesprek is gegaan over de bevindingen in het onderzoek.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?