Terug naar overzicht

LIC-raad akkoord met plan Xplora en team Kennismanagement: reorganisatie aangekondigd

De LIC-raad heeft ingestemd met het nieuwe inrichtingsplan van het team Kennismanagement, onderdeel van het Leer en Innovatiecentrum (LIC). Het doel van het plan is door toenemende digitalisering en automatisering Xplora en kennismanagement beter aan te laten sluiten op de behoeften van studenten en medewerkers.

Een eerdere versie van het plan werd in mei afgekeurd door de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). De AMR miste in die versie het geluid van studenten en experts. Bij de totstandkoming van het nieuwe plan zijn zij wel betrokken geweest.

Nauwe betrokkenheid
De LIC-raad stemt in, onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn door de directeur van het LIC geaccepteerd. Zo eist de raad nauwe betrokkenheid bij de implementatie van het plan. De medewerkers van het LIC, in het bijzonder team Kennismanagement, zijn afgelopen maandag op de hoogte gesteld.

Digitalisering en automatisering heeft gevolgen voor het aantal functies bij het team Kennismanagement. Eerder werd aangekondigd dat 16 van de 35fte verdwijnt. “We gaan in overleg met de vakbonden om te komen tot een sociaal plan. Het doel is om een vangnet te realiseren voor alle betrokken medewerkers. Het is goed dat er nu duidelijkheid is voor de medewerkers. We kunnen aan de slag met de vervolgstappen”, stelt Jacomine Ravensbergen van het College van Bestuur.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?