Terug naar overzicht

Minister wil Islamitische Hogeschool aanpakken – en kán dat nu ook

Foto: Rijksoverheid.nlHet voortbestaan van de Islamitische Hogeschool Rotterdam staat op het spel nu haar rector voor de zoveelste keer in opspraak is geraakt om beledigende en discriminerende uitspraken. De minister wil nu echt ingrijpen.

Rector Ahmet Akgündüz van de Islamic University of Applied Science Rotterdam (IUASR) kwam donderdag opnieuw onder vuur te liggen na een interview op een Turkse televisiezender. Daarin trok hij van leer tegen de ‘Europese islam’ die volgens hem te tolerant is tegenover homo’s en vrouwelijke imams, meldde de NOS. Over tegenstanders van de Turkse staat zou hij hebben gezegd dat ze volgens de Koran de doodstraf verdienen.

Verschrikkelijk
Minister Van Engelshoven van onderwijs noemt de uitspraken “verschrikkelijk” en overweegt zwaarwegende stappen. Ze heeft vandaag een speciale commissie om advies gevraagd, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Dit kan er in het uiterste geval toe leiden dat de instelling het recht kwijtraakt graden te verlenen. Studenten krijgen dan geen stufi meer en hebben geen erkend diploma.

Eindelijk, zal menig politicus verzuchten, want ministerie en Tweede Kamer proberen de niet-bekostigde hogeschool al jaren aan te pakken. De instelling, die eerder Islamitische Universiteit Rotterdam heette, raakte in 2013 voor het eerst in opspraak toen Akgündüz steniging had aangeduid als één van de voorgeschreven straffen binnen de islam en stelde dat mannen hun vrouwen mogen slaan.

Sindsdien heeft de rector geen gas teruggenomen. Het ministerie kon de instelling echter weinig maken, hoewel die weigerde zich van de uitspraken te distantiëren.

Goedgekeurd
De theologiebachelor en de masteropleiding tot imam of islamitisch geestelijk verzorger waren beide geaccrediteerd door onderwijskeurmeester NVAO. De discutabele ideeën van de rector zijn geen reden om de goedkeuring in te trekken.

Ook de wet op het hoger onderwijs bood geen handvatten. Daarin stond weliswaar dat instellingen “het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef” van hun studenten moeten bevorderen, maar die eis gold destijds niet voor niet-bekostigde instellingen als de Islamitische Hogeschool Rotterdam.

Nieuwe wet
Die ‘omissie’ heeft toenmalig onderwijsminister Bussemaker hersteld met een wetswijziging die begin dit jaar in werking is getreden. Sindsdien heeft de minister de mogelijkheid om ook niet-bekostigde universiteiten of hogescholen de wettelijke erkenning te ontnemen als hun vertegenwoordigers zich discriminerend gedragen of uitlaten.

De wetswijziging had nog heel wat voeten in aarde. Het voorstel werd pas goedgekeurd door de Eerste Kamer toen was vastgelegd dat de minister niet geheel op eigen houtje zou mogen beoordelen of uitspraken al dan niet discriminerend waren. “De minister mag niet op de stoel gaan zitten van de rechter”, luidde het argument.

Er moest een speciale commissie komen om haar te adviseren. Die gaat nu beoordelen of de uitspraken van de rector discriminerend zijn of anderszins indruisen tegen de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat. Maar ook of ze onder de academische vrijheid vallen of onder een ander fundamenteel recht als de vrijheid ven meningsuiting. Het advies wordt binnen drie maanden verwacht.

Is er inderdaad sprake van discriminatie, dan krijgt de hogeschool een waarschuwing en drie maanden te tijd om daar gevolg aan te geven. Bijvoorbeeld door duidelijk afstand te nemen van de gewraakte uitspraken, aldus een woordvoerder van de minister.

Punt. Of had jij nog wat?

Max

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.Er is maar een Koran!

2019-01-09 17:20:22

Meer lezen?