Terug naar overzicht

Student met functiebeperking het best af in Zwolle

illustratie: Julika Runow

Er zijn nog altijd grote verschillen in de studietoelagen die gemeenten toekennen aan studenten met een functiebeperking, concludeert de LSVb in een rapport. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen is er weinig veranderd.

Studenten met een functiebeperking moeten tegenwoordig bij hun gemeente aankloppen voor een studietoelage en sindsdien maakt het nogal uit waar ze wonen. Zo krijgt een student in Zwolle maximaal 310 euro per maand, terwijl iemand in Heerlen 31 euro ontvangt, blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond onder 45 gemeenten.

“Heel oneerlijk en cru,” vindt LSVb-voorzitter Carline van Breugel. “Aan studenten met een beperking is het ook niet uit te leggen. ‘Hoezo maakt het uit of ik in Amsterdam of Utrecht woon?’, vragen ze zich af.”

Ook tussen de Avanssteden zijn de verschillen groot. In Breda krijgen studenten met een beperking 242 euro per maand, in Den Bosch 189 euro en in Tilburg het minst: 100 euro.

Minimumloon
De studietoeslag wordt toegekend als een student door zijn beperking niet kan werken naast zijn studie. Volgens de studentenvakbond zou de toeslag net als vóór 2015 moeten liggen op 25 procent van het minimumloon, gelijk aan tien uur werken per week. Voor een 18-jarige komt dit neer op een studietoeslag van 189 euro per maand en vanaf 22 jaar op 399 euro.

Maar in 31 van de 45 onderzochte gemeenten blijken de uitkeringen lager. Daarbij maakt ruim 75 procent van de gemeenten geen leeftijdsonderscheid, waardoor een 18-jarige evenveel ontvangt als een 22-jarige.

Teleurstellend
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen voerde de LSVb eerder dit jaar campagne om de toeslagen landelijk te verhogen en gelijk te trekken. Het effect is teleurstellend, vindt de LSVb: de meerderheid van de gemeenten geeft geen gehoor aan de oproep. Van Breugel: “Positieve uitzondering is Utrecht, waar het huidige bedrag van 102 euro omhooggaat naar 280 euro in 2022.”

Eerder liet ook Roermond weten dat het de toelage ging verhogen naar 282 euro per maand. Maar deze gemeente zit niet in de steekproef van de LSVb.

Oplossing
De oplossing van het probleem ligt volgens de LSVb-voorzitter niet bij de gemeenten. “De overheid moet het uitkeren van de toeslagen centraliseren. Alleen dan kunnen de toeslagen en de aanvraagprocedures – die ook nogal verschillen per gemeente – gelijkgetrokken worden.”

Ook het ministerie van Sociale Zaken concludeert in reactie op een vandaag gepresenteerd inspectierapport dat er het een en ander schort aan de studietoeslag in de participatiewet. Staatssecretaris Van Ark wil samen met de gemeenten en andere bewindslieden onderzoeken hoe het systeem kan worden verbeterd. Ze wil er in het voorjaar op terugkomen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?