Terug naar overzicht

Te veel meerkeuzetoetsen in hoger onderwijs

illustratie: Julika Runow
Om conflicten te vermijden gebruiken opleidingen steeds vaker meerkeuzetoetsen. Niet goed, vindt de onderwijsraad.

Het rapport dat de onderwijsraad uitbrengt, zet aan tot denken. Opleidingen willen liever geen gedoe over de beoordeling van studenten; ze willen valide en betrouwbare toetsing. Het gevolg is dat ze steeds vaker hun toevlucht nemen tot meerkeuzevragen. Dan is er weinig discussie over het cijfer en zijn docenten ook nog eens sneller klaar met nakijken.

Onder druk
Maar wat doe je als je bijvoorbeeld “houdingsaspecten en vaardigheden in realistische beroepssituaties” wilt bekijken? Zulke toetsen komen onder druk te staan, meent de raad. En dat is zonde, want veel vaardigheden kun je nauwelijks toetsen met meerkeuzevragen. Dat geldt natuurlijk ook voor het schrijven van beschouwingen.

Een ander probleem is dat de vakken in het hoger onderwijs steeds meer op zichzelf staan. Modulair onderwijs, heet dat. Dat klinkt leuk en flexibel, maar het gevolg is dat de samenhang in opleidingen verdwijnt.

Neem alleen al het opknippen van universitaire opleidingen in een bachelor en een master: het heeft ervoor gezorgd dat tegenwoordig veel meer studenten twee keer stagelopen en twee keer een scriptie schrijven, terwijl ze dat vroeger één keer zouden doen.

Beslissend
Dit gebrek aan samenhang (of: deze toegenomen flexibiliteit) zorgt ervoor dat er veel ‘beslissende’ toetsen zijn: gezakt of geslaagd. Docenten kunnen immers niet meer zeggen: deze stof komt volgend jaar weer terug, pik het dan maar op.

Bovendien krijgen studenten vaak meer dan één toets per blok, plus oefentoetsen. “Door de vele toetsen ervaren sommige studenten hun studie als een hordeloop en dit brengt stress met zich mee.”

Er moet meer ruimte komen voor ‘formatieve’ toetsen die studenten inzicht bieden in hun ontwikkeling en die niet meteen tot een ja-of-nee leiden, stelt de raad. Onderwijsinstellingen moeten daarom beter nadenken over wat ze willen bereiken met toetsen.

De overheid kan kaders bieden. Standaardisering van de eindtoetsing, “bijvoorbeeld van bachelorexamens van gelijke opleidingen”, is volgens de raad “het overwegen waard”.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?