Terug naar overzicht

Veel minder hbo-opleidingen met numerus fixus

Het aantal hbo-studies met een numerus fixus daalt komend studiejaar met bijna 20 procent: van 51 naar 41. Dat is vooral te danken aan de verpleegkundeopleidingen.

Vanwege het nijpende personeelstekort in de zorg hebben elf verpleegkundeopleidingen al dit voorjaar besloten om voortaan onbeperkt studenten toe te laten. Alleen de Hanzehogeschool houdt voorlopig vast aan de studentenstop, maar daar gaat het aantal toe te laten studenten wel geleidelijk omhoog.

Journalistiek
De daling van het aantal studentenstops komt niet geheel voor rekening van verpleegkunde, blijkt uit de definitieve telling door Studiekeuze123. Ook de Utrechtse School voor Journalistiek, de laatste in het hbo met een numerus fixus, schaft hem af. Die is door teruglopende aanmeldingen niet langer nodig, zei directeur Hans de Clercq in journalistenvakblad Villamedia. Bovendien is de arbeidsmarkt voor journalisten beter dan hij lange tijd geweest is.

De opleiding leisure en events management van de Breda University of Applied Sciences (voorheen de NHTV) trekt haar studentenstop na een jaar weer in, maar om een andere reden. De vroege aanmeldingsdeadline bleek een probleem, zegt een woordvoerder. “We wilden de numerus fixus om de kwaliteit van de opleiding te bewaken en kleinschalig te blijven, maar aanmelden vóór 15 januari komt voor veel studenten gewoon te vroeg. Voor internationale studenten al helemaal, en juist voor hen willen we de deur openhouden.”

Poorten open
Ook fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam gooit haar poorten wagenwijd open. Van de tien bekostigde opleidingen fysiotherapie hebben er nu nog maar zes, waaronder Avans, een studentenstop.

In totaal stoppen er dus 14 hbo-opleidingen met het selecteren van studenten. Daartegenover staan vier opleidingen die er komend jaar juist mee beginnen. In drie gevallen – huidtherapie in Utrecht en Den Haag, en medische hulpverlening in Rotterdam – gaat het om deeltijdvarianten van voltijdse opleidingen die al langer een numerus fixus kennen.

De vierde opleiding die begint met selectie aan de poort is de bachelor toegepaste biologie van de HAS Hogeschool. Waarom precies is niet precies bekend, al had de hogeschool de afgelopen jaren grote moeite om de snelle groei van het aantal studenten op te vangen.

Ongelijke kansen
De daling van het aantal fixusopleidingen in het hbo is goed nieuws voor onderwijsminister Van Engelshoven. De studentenstops zijn haar een doorn in het oog. Zeker bij opleidingen in sectoren met tekorten op de arbeidsmarkt valt een rem op toestroom van studenten volgens haar moeilijk uit te leggen.

Numerus fixus-opleidingen belemmeren daarnaast de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en vergroten de kansenongelijkheid, blijkt uit onderzoek. Studenten hebben minder kans om te worden toegelaten als hun ouders zelf geen hoger onderwijs hebben gevolgd of als ze een niet-westerse migratieachtergrond hebben.

Van Engelshoven wil in de tweede helft van 2019 een wetsvoorstel indienen om het aantal studentenstops tot een minimum te beperken. Als het aan haar ligt, krijgt ze straks de mogelijkheid om studentenstops te blokkeren als een instelling niet alles in het werk heeft gesteld om een numerus fixus te voorkomen.

Vooral aan de universiteiten is er werk aan de winkel. Daar groeide het aantal opleidingen met een studentenstop van 49 naar 58.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?