Terug naar overzicht

AMR en LIC-raad over Xplora-plannen: ‘Samen optrekken van toegevoegde waarde’

Net voor de kerstvakantie is de LIC-raad onder voorwaarden akkoord gegaan met het nieuwe inrichtingsplan van het team Kennismanagement, onderdeel van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). Het doel van het plan is Xplora en kennismanagement beter aan te laten sluiten op de veranderende behoeften van het onderwijs, studenten en medewerkers. De LIC-raad en de Avans Medezeggenschapsraad zijn gedurende het proces samen opgetrokken. “We zien het samen optrekken als toegevoegde waarde.

Een eerdere versie van het plan werd ook goedgekeurd door de LIC-raad maar daarna afgekeurd door de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). De AMR heeft eisen gesteld aan het proces bij de totstandkoming van het nieuwe plan maar had dit keer geen instemmingsrecht.


‘De LIC-raad kent de inhoudelijke aspecten van het plan en heeft zicht op de consequenties voor de medewerkers, maar de AMR heeft zicht op het bredere perspectief’

“Het hele proces van reorganisatie is nieuw voor Avans. Dat brengt onduidelijkheden met zich mee zoals bij wie het instemmingsrecht ligt”, vertelt Ronald Cloosterman, voorzitter van de LIC-raad. Verschillende juristen hebben dat op verzoek van de LIC-raad uitgezocht en uiteindelijk bleek het instemmingsrecht bij de LIC-raad te liggen en niet bij de AMR. “Toch zijn we blijven optrekken met de AMR. Naar mijn idee was dat noodzakelijk om het hele plaatje in beeld te brengen. De LIC-raad kent de inhoudelijke aspecten van het plan en heeft zicht op de consequenties voor de medewerkers, maar de AMR heeft zicht op het bredere perspectief. We vullen elkaar daarin aan.”

Meerwaarde in samen optrekken
“Je hebt liever niet dat er onduidelijkheid is over het instemmingsrecht”, zegt AMR-voorzitter Maud Müskens. “We gaan met het College van Bestuur bespreken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Wat niet wegneemt dat we als AMR ook de meerwaarde zien in het samen optrekken met de deelraden. We proberen elkaar pro-actief op te zoeken en maken als AMR regelmatig een rondje langs de deelraden.”

Voorwaarden waaronder de LIC-raad en de AMR akkoord zijn gegaan:
– Gedurende 2 jaar wordt tenminste jaarlijks onderzocht hoe directies, docenten, studenten en medewerkers  de kwaliteit van dienstverlening door team kennismanagement in de praktijk ervaren. De wijze waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd wordt eerste ter instemming aan de LIC-raad ter instemming voorgelegd.
– De LIC-raad beslist mee over de wijze waarop medewerkers worden geselecteerd voor de nieuwe functies, zodat iedereen een eerlijke kans maakt, en de functieprofielen van de nieuwe functies worden over twee jaar door een onafhankelijke partij opnieuw gewaardeerd en ingeschaald.
– De LIC-raad wordt ook actief betrokken bij alle besprekingen met de vakbonden over een sociaal plan.  


‘We wilden waken voor een tunnelvisie’

De AMR keurde het herinrichtingsplan af omdat er niet genoeg gevraagd was naar de mening van studenten en docenten. Dat heeft de directie van het LIC nu wel gedaan. “Ook wij vonden dat in de eerste versie van het plan te weinig plaats was voor kritische geluiden. Ook van onafhankelijke experts buiten Avans ”, zegt Cloosterman. “We wilden waken voor een tunnelvisie. De grote lijnen van het eerste plan zijn overeind gebleven, maar het is nu beter onderbouwd. Er is meer vertrouwen dat dit de richting is die we in moeten gaan.”

Accentverschillen
Vanwege de toenemende digitalisering en veranderingen in het onderwijs komt Xplora er anders uit te zien. “Er zullen kleinere leertuinen ontstaan waar studenten kunnen studeren, samenwerken en waar ze de docenten kunnen ontmoeten. Academies willen deze ruimtes dichter bij de docent en student voor een optimaal leer- en begeleidingsproces en om ze in te kunnen richten naar hun eigen behoeften. Er zullen dus accentverschillen ontstaan”, verwacht Cloosterman. “Maar het is dus niet zo dat werkplekken voor studenten gaan verdwijnen”, vult Müskens aan.


‘Niet iedereen is tegen en de weerstand wordt minder’

Onder een deel van de medewerkers van team Kennismanagement is veel weerstand tegen de plannen. “Maar niet iedereen is tegen en de weerstand wordt minder. De weerstand is begrijpelijk. Die komt deels voort uit onzekerheid maar ook uit betrokkenheid. Mensen zijn bezorgd of de kwaliteit van hun dienstverlening wel op niveau blijft. Bovendien staat hun eigen baan  op het spel”, zegt Cloosterman. “Ook zijn de mensen niet vanaf het begin goed meegenomen in de planvorming. Er werd over hen beslist maar niet met hen. Dat is het afgelopen jaar wel verbeterd.”

Sociaal plan
Het College van Bestuur zit aan tafel met de vakbonden om een sociaal plan te maken. De LIC-raad en de AMR worden daar bij betrokken. “Avans moet zich inspannen om mensen te begeleiden van werk naar werk. Veranderingen zijn noodzakelijk. Maar niemand wordt zomaar op straat gezet ”, daar zijn Müskens en Cloosterman het over eens.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?