Terug naar overzicht

ASIS-tentamen ongeldig verklaard, meer tentamens onderzocht

Een tentamen van Avans School of International Studies (ASIS) behandelt slechts twee van de tien leerdoelen. De examencommissie komt hierachter en verklaart het tentamen ongeldig. Maar daar zijn zeker vierentwintig studenten het niet mee eens. Zij stappen naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De studenten hebben door de tentamenweek geen tijd om de zitting bij te wonen, laten ze via een schriftelijke verklaring weten. Ook heeft een deel van de klagers geen handtekening gezet op het beroepsschrift voor het COBEX. Zij worden niet-ontvankelijk verklaard.

Bij afwezigheid van de studenten, is het woord meteen aan de examencommissie. Die legt uit dat ze de misser op het spoor kwam nadat een student klaagde dat het tentamen niet goed aansloot op de lesstof. De examencommissie onderzocht de klacht en kwam erachter dat het tentamen slechts twee van de tien leerdoelen test.

‘Wij willen niet dat het een InHolland-situatie wordt’

Second opinion
“Kan het niet zijn dat juist deze twee leerdoelen veel zwaarder wegen dan de rest?”, wil het COBEX weten. Dat is niet het geval, volgens de examencommissie. “Dat is niet vooraf afgesproken en dus niet aanneembaar.” Het COBEX vraagt zich af: “Maar wat is de kans dat het tentamen wél valide was?” Het antwoord van de examencommissie is resoluut: “Die kans is er niet. We hebben zelfs een externe examinator om een second opinion gevraagd. Die zei ook dat de toets niet deugde.”

Het COBEX vraagt zich af hoe het zit met de docent. Het ging hier om een uitzendkracht die niet meer werkt bij Avans. “Was hij bevoegd om tentamens in elkaar te zetten?” Volgens de examencommissie wel. “Hij had aantoonbare kwalificaties, er was geen reden om te twijfelen aan zijn kunnen. Bovendien waren de studenten erg tevreden over zijn lessen.”

‘Hij werkte met het door de opleiding aangereikte materiaal’

Merkwaardig vindt het COBEX het, dat een uitzendkracht verantwoordelijk is voor het tentamen. Bovendien had, volgens de richtlijnen, een andere docent het tentamen moeten controleren. Dat is niet gebeurd. De examencommissie: “Daar leg je de vinger op de zere plek. De uitzendkracht is zeer ervaren. Toen we hem spraken, vertelde hij dat hij werkte met het door de opleiding aangereikte materiaal.”

Zorgwekkend
De examencommissie vindt het zorgwekkend. “We willen niet dat het een InHolland-situatie wordt, waarbij de diploma’s niets meer waard zijn. Wij duiken daarom dieper het examentraject van de opleiding in.”

Ondertussen vraagt het COBEX zich af of er een oplossing is voor de gedupeerde studenten. Volgens de examencommissie niet. Het is een vierdejaarsvak en de stof komt niet meer terug. “Er moet een nieuw tentamen komen.”

Het COBEX wil weten of de stof getest wordt tijdens het afstudeertraject. De examencommissie blijft het antwoord schuldig. “Daar hebben wij geen zicht op.” Het COBEX is verbaasd. “Dat staat toch duidelijk beschreven in het toetsingsplan van de opleiding?” De examencommissie: “Niet helemaal.”

Daarop blijft het stil.

De uitspraak
Het COBEX verklaart het beroep van de studenten ongegrond. Het tentamen is definitief ongeldig.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?