Terug naar overzicht

Medewerkers team Kennismanagement krijgen voorrang bij openstaande vacatures en invulling tijdelijke contracten

Medewerkers van het team Kennismanagement (van Xplora) krijgen vanaf heden voorrang bij openstaande vacatures binnen Avans. Het gaat om vacatures voor onderwijsondersteunend personeel. Deze voorrangsmaatregel loopt vooruit op het sociaal plan dat het College van Bestuur in overleg met de vakbonden wil afsluiten. De vrijwillige fase van dat sociaal plan moet lopen van 1 maart 2019 tot 1 maart 2020.

Medewerkers van het team Kennismanagement bemannen onder meer de balies van Xplora. Als gevolg van toenemende digitalisatie van leermiddelen en veranderende behoeften vanuit het onderwijs verdwijnt 16 fte. De hogeschool probeert de boventallige medewerkers, ongeveer 21 mensen, aan een baan te helpen.


‘Ik heb echt de verwachting dat we deze mensen binnen de periode van het sociaal plan van werk naar werk kunnen krijgen’

“Ik heb echt de verwachting dat we deze mensen binnen de periode van het sociaal plan van werk naar werk kunnen krijgen”, zegt bestuurslid Jacomine Ravensbergen. “Uit ervaring weten we dat er altijd mensen zijn die snel de sprong wagen terwijl anderen blijven wachten op de ideale vacature.”

Vijf werkdagen
De voorrangsmaatregel geldt voor alle huidige openstaande vacatures voor onderwijsondersteunend personeel in de salarisschalen 3 tot en met 12. Een vacature wordt in eerste instantie alléén aan de medewerkers uit het team Kennismanagement aangeboden, waarna zij gedurende vijf werkdagen kunnen solliciteren.


‘Voor Avans is een reorganisatie ook bijzonder’

“Medewerkers mogen solliciteren op functies twee schalen lager en twee schalen hoger dan de huidige functie. We hebben in overleg met de vakbonden afgesproken dat we dat verschil compenseren. We willen goed werkgeverschap tonen en niet alleen kijken naar de financiën”, zegt Ravensbergen. Het bestuurslid proeft solidariteit binnen de hogeschool. “Voor Avans is een reorganisatie ook bijzonder. Iedereen kijkt en denkt met ons mee.”

Tijdelijke contracten
Ook tijdelijke contracten bij Avans die binnen de periode van het sociaal plan verlengd moeten worden, vallen onder de voorrangsmaatregel. De omvang van de tijdelijke aanstellingen ligt op dit moment ongeveer op 90 fte.

Vóór afloop van de tijdelijke aanstelling wordt de betreffende functie als ‘vacature’ opengesteld. “Daar zitten ook specialistische functies bij. Op grond van het specialisme wordt beoordeeld of iemand naar verwachting binnen een half jaar geschikt te maken is voor de functie”, legt Ravensbergen uit. Als dat niet het geval is kan de tijdelijke aanstelling alsnog worden verlengd of omgezet naar een vaste aanstelling.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?