Terug naar overzicht

Verzekeraar mag niet zomaar gegevens student checken

Illustratie: Elmarye Aaij

Verzekeringsmaatschappij Allianz is op de vingers getikt omdat ze zonder medeweten van een student diens cijferlijst wilde verifiëren. Ze moet hem een schadevergoeding van 500 euro betalen.

Het verzoek van de verzekeraar aan de studieadviseur van zijn opleiding was een “onrechtmatige inbreuk op de privacy” van de student en “een aantasting van zijn goede naam”, oordeelde het financiële klachteninstituut Kifid.

Allianz handelde in strijd met de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars die stelt dat voor derden afgeschermde informatie niet zonder medeweten van de betrokkene mag worden opgevraagd.

Schadeclaim
De student was in 2013 betrokken bij een verkeersongeluk. Hij diende een schadeclaim van 85 duizend euro in bij de verzekeraar van de tegenpartij, onder meer omdat hij door het ongeval studievertraging zou oplopen. Allianz vertrouwde de door de student ingeleverde cijferlijst niet en nam contact op met de decaan. Die informeerde de student hierover die daarop een klacht indiende.

De identiteit van de student en de aard van het letsel zijn niet bekendgemaakt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?