Terug naar overzicht

Vraagtekens bij invulling en handhaving pilot ‘Avans Rookvrij’

De pilot ‘Avans Rookvrij’, start op 15 april bij de Hogeschoollaan. Als het bevalt, volgen in 2020 alle andere Avanslocaties. Ondanks tekst en uitleg over deze pilot tijdens een eerdere vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), heeft de raad nog genoeg vragen over de invulling en handhaving.

In lijn met de landelijke ontwikkelingen en met het oog op de vitaliteit van medewerkers en studenten, heeft Avans deze zomer in het principebesluit ervoor gekozen om Avans rookvrij te maken. De Diensteenheid Personeel en Organisatie (DP&O) is gevraagd een voorstel uit te werken. “We willen roken niet verbieden, maar voorkomen”, vertelde Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur (CvB) in november tijdens de AMR-vergadering. “We gaan kijken hoe we studenten en medewerkers kunnen faciliteren bij het stoppen met roken.”

Een rookvrije omgeving creëren en uitgifte van nicotinepleisters voor medewerkers worden genoemd. Ook toen plaatste de AMR al enkele kanttekeningen bij het initiatief. Adea van Doorn, directeur bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie (DP&O), beantwoorde gisteren de vragen van de raad.

Is het wel echt een pilot als het doel is om in 2020 rookvrij te zijn?
“Ja, het is een pilot. En die gaat ons leren: hoe werkt dat nou? Misschien hebben we wel een aanpak die niet werkt. Het is een pilot met de ambitie om door te pakken, voor alle locaties van Avans. En daar gaan we van leren. Met als stip op de horizon een rookvrije omgeving. Er is geen one size fits all, dus dan kun je beter klein beginnen.”

Hoe steekt de evaluatie in elkaar?
“We hebben niet de illusie dat iedereen stopt met roken, maar we willen een afname in het aantal aangestoken sigaretten op de locatie. Heel hard kun je dat meten door bijvoorbeeld de peuken overal te tellen. Maar het gaat ook over waarneming: zijn er nicotinepleisters afgenomen? Het doel is in ieder geval minder rokers op Avanslocaties.”

Wordt er gemeten hoeveel er nu gerookt wordt?
“Nee, daarvoor is onze capaciteit te beperkt.”

De AMR is van mening dat een nulmeting nodig is om te zien of de pilot haar vruchten afwerpt. “Je zegt dat de capaciteit te beperkt is, maar dan geef je toch een student voor een vergoeding een stoeltje en laat je die turven hoeveel er opgestoken wordt.”

Als rokers zich verplaatsen naar de bushalte, wordt dat ook meegenomen?
“Als daar een enorme concentratie rokers zich gaat centreren, ja.”

Waarom mogen alleen medewerkers een cursus volgen, hoe gaan jullie de studenten helpen?
“Dat is een verzekeringstechnische kwestie. Het antwoord moet ik je verschuldigd blijven omdat ik niet precies weet hoe dat zit. Voor de studenten zijn we in gesprek over het ontwikkelen van een app in samenwerking met de Academie voor Gezondheidszorg. Die app moet stoppen met roken stimuleren.”

Tijdens de vergadering op 29 januari heeft de AMR instemmingsrecht op het plan.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?