Terug naar overzicht

Vrije Universiteit biedt studenten redigeerservice

Studenten van de Vrije Universiteit kunnen de eindversie van hun scriptie straks laten controleren op spel- en taalfouten. Maar voor de inhoud blijven ze zelf verantwoordelijk.

De redigeerservice, die verzorgd wordt door docenten met veel ervaring in academisch schrijven, checkt zowel Nederlands- als Engelstalige scripties en proefschriften, en let daarbij alleen op taalkundige fouten. Denk aan dt-fouten en verwijsfouten. Met de inhoud, opbouw of lay-out bemoeien de redacteuren zich niet.

Wel wijzen ze op onduidelijke zinnen en stellen ze verbeteringen voor. Zo nodig krijgen de auteurs algemene opmerkingen over de stijl van hun tekst. Het is dan aan hen om daar iets mee te doen.

Bemoeien
De service is een reactie op het succes van commerciële scriptiebedrijven. Volgens Gea Dreschler, een van de initiatiefnemers en universitair docent Engelse taalkunde aan de VU, letten die niet alleen op taalfouten, maar bemoeien zich ook met de inhoud van de scriptie.

Tegen universiteitsblad Advalvas zegt ze: “Daar zijn wij als docenten op tegen omdat dan onduidelijk is wat de student zelf heeft gedaan en wat er van zo’n bureau komt.” Ze vindt het daarom “transparanter” als de universiteit zelf een redigeerdienst aanbiedt.

Voor niets gaat de zon op. De kosten voor een foutloze scriptie zijn 47,50 euro per uur. Voor dat geld wordt de tekst door twee redacteuren gecorrigeerd. Zij werken niet met kladversies, maar controleren alleen eindversies. De redigeerdienst is onderdeel van het schrijfcentrum van het Academic language programme van de faculteit geesteswetenschappen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?