Terug naar overzicht

VVD niet blij met ‘apk-keuring’ opleidingen

Illustratie: Elmarye Aaij

Opleidingen die door de onderwijskeuring komen, krijgen straks alleen nog het oordeel ‘voldoende’ en niet langer ‘goed’ of ‘excellent’. De VVD vindt het jammer dat studiekiezers dan niet in één oogopslag kunnen zien welke opleiding boven de rest uitsteekt.

De Tweede Kamer besloot vorig jaar dat onderwijskeurmeester NVAO alleen nog mag beoordelen of een opleiding aan de wettelijke eisen voldoet. Al eerder hadden de NVAO en de Onderwijsinspectie aangegeven dat de verschillen tussen de predicaten ‘goed’ en ‘excellent’ niet consistent te onderbouwen zijn.

Zesje
PVV en de VVD dachten daar anders over en Kamerlid Judith Tielen (VVD) eiste in een (aangenomen) motie dat er een goed alternatief zou komen voor de verdwijnende predicaten. Die hebben volgens haar namelijk wel degelijk toegevoegde waarde. Zo maken ze kwaliteitsverschillen in één oogopslag inzichtelijk voor studiekiezers en worden opleidingen gestimuleerd om geen genoegen te nemen met een zesje.

Maar of Tielen haar zin krijgt is de vraag. In een brief aan de Kamer schrijft minister Van Engelshoven dat de meeste opleidingen nu al naar het maximaal haalbare streven. En belangrijker nog: de kwaliteitsverschillen “die zich op verschillende terreinen voordoen” kunnen simpelweg niet in één oogopslag inzichtelijk worden gemaakt.

Geïnteresseerden die meer willen weten, moeten het visitatierapport over de opleiding maar lezen, suggereert de minister. Ook studentenorganisaties ISO en LSVb hebben haar laten weten dat de meeste studenten alleen maar willen weten of een opleiding aan de kwaliteitseisen voldoet.

Samenvattingen
De NVAO gaat voortaan wel bondige, goed leesbare samenvattingen bij haar keuringsrapporten plaatsen, belooft de minister. En Studiekeuze123 zal op haar website doorverwijzen naar de actuele versie van die rapporten, zodat studenten in spe zelf kunnen nalezen wat de NVAO precies van een opleiding vindt. Maar dat had de minister al eerder beloofd, nog vóórdat VVD’er Tielen haar motie indiende.


‘Het is jammer voor de studiekiezers, maar ook voor de opleidingen die keihard hun best doen en die daar nu geen erkenning meer voor krijgen’

Die zegt desgevraagd dan ook “niet helemaal tevreden” te zijn. “Het is jammer voor de studiekiezers, maar ook voor de opleidingen die keihard hun best doen en die daar nu geen erkenning meer voor krijgen.” Tielen weet nog niet of ze zelf met een alternatief zal komen. “Voor nu leg ik me er even bij neer.”

‘Excellente’ opleidingen en de makers van de Keuzegids vinden het jammer dat het onderscheid bij de keuring verdwijnt, zo lieten ze vorig jaar weten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?