Terug naar overzicht

‘Wie moeten wij geloven: vijf studenten of een docent?’

Illustratie: Kim Bell

Moeten studenten Integrale Veiligheid (IV) voor een tentamen alle economische formules uit hun hoofd leren? Over die vraag boog het College van Beroep voor de Examens zich.

Een tweedejaarsstudent IV in Breda heeft de zaak aangespannen. Zij is ervan overtuigd dat de docent in de les heeft gezegd dat de studenten economische formules niet uit het hoofd hoefden te leren. Toch werd er wel naar gevraagd bij het tentamen. Waar de student een onvoldoende voor haalde.

Niet de hele methode
“Heeft de docent gezegd dat de studenten de formules niet hoefden te leren”, vraagt de COBEX-voorzitter aan de examencommissie. Die antwoordt dat daar geen sprake van is. “Deze docent geeft dit vak al zes jaar. In de eerste les wordt besproken dat je niet de hele methode uit je hoofd hoeft te leren, maar de economische formules wel”, reageert de examencommissie.


‘Toch bevestigen vier andere studenten de lezing van de student’

“Toch bevestigen vier andere studenten de lezing van de student”, geeft de COBEX-voorzitter aan. Hij wijst op een door de student meegestuurd document met daarop de handtekening van vier klasgenoten. “En dit zijn studenten die een voldoende gehaald hebben.”

“Dat document is pas opgesteld nadat de conceptcijfers bekend zijn gemaakt”, zegt de examencommissie. “Het is lastig voor ons te beoordelen welke banden er bestaan tussen deze studenten die ervoor zorgen dat ze een handtekening zetten.”

Vraag schrappen
Het COBEX worstelt duidelijk met de zaak. “Wie moeten wij geloven: vijf studenten of een docent? Stel we gaan uit van de lezing van de student en de betreffende vraag wordt geschrapt, haalt zij dan alsnog een voldoende?” “Nee, dan zou de student op een 5.3 uitkomen”, antwoordt de examencommissie.

De student stelt in haar verweerschrift voor dat de vraag wel geschrapt wordt, maar dat ze voor een deelonderdeel ervan wel punten krijgt. Daarmee zou ze op een voldoende uitkomen. “Maar dan geef je deze student eigenlijk bonuspunten”, vindt het docentlid van COBEX.


‘Wat ik jammer vindt, is dat de student zelf niet bij de zitting aanwezig is om haar verhaal toe te lichten’

“Wat ik vooral jammer vindt, is dat de student zelf niet bij de zitting aanwezig is om haar verhaal toe te lichten”, geeft de COBEX-voorzitter aan alvorens de zitting af te sluiten.

Uitspraak
De zaak is ongegrond verklaard. Het cijfer van de student wordt dus niet herzien.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?