Terug naar overzicht

Beschuldigd van fraude: ‘Avans heeft geen vertrouwen in studenten’

Twee eerstejaarsstudenten van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) worden beschuldigd van fraude tijdens een tentamen. Ze houden vol dat ze onschuldig zijn en gaan in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Tijdens een tentamen met deels meerkeuzevragen kijkt de ene student haar antwoorden na, waarbij ze volgens de surveillant haar schrapkaart te ver in de lucht houdt. De surveillant spreekt haar daarop aan en vult na afloop van het tentamen een registratieformulier in om melding te maken van het voorval.

De andere student die wordt beschuldigd van fraude, zit schuin achter haar. Hij zou hebben afgekeken, meent de examencommissie, ook al heeft de surveillant dat niet gezien. Als de examencommissie het voorval nader onderzoekt, merken ze op dat de goede en de foute antwoorden van de studenten identiek zijn. Ook had de jongen op de eerste versie van de schrapkaart andere antwoorden ingevuld.

Geen herkansing meer
De twee AAFM-studenten vertellen samen hun verhaal tijdens de zitting van COBEX. Door het vermoeden van fraude is hun toets ongelding verklaard. Bovendien mogen ze dat tentamen dit studiejaar niet meer herkansen.

De studenten vinden het niet vreemd dat ze dezelfde antwoorden hebben gegeven. “We studeren altijd samen voor tentamens”, zegt de jongen. “Dan is het niet gek dat we dezelfde fouten maken. Er is geen bewijs dat ik heb afgekeken. De surveillant heeft dat niet gezien.” Over de andere antwoorden op de kladversie zegt hij: “Ik zat erg te twijfelen tijdens het tentamen, daarom had ik om een nieuwe schrapkaart gevraagd.”

‘We studeren altijd samen voor tentamens, dan is het niet gek dat we dezelfde fouten maken’

Verdacht gedrag
De student vraagt zich af waarom de andere studenten die achter het meisje zaten niet zijn gecontroleerd. Dat vindt de COBEX-voorzitter een terechte vraag. De voorzitter van de examencommissie: “De surveillant gaf aan dat de twee studenten zich verdacht gedroegen, maar heeft dat verder niet gespecificeerd. Op het voorvallenregistratieformulier stonden geen andere namen, dus er was geen aanleiding om andere studenten te onderzoeken.”

Daar wil de jongen ook iets over zeggen. “We werden al vanaf het begin van de toets in de gaten gehouden. Voordat we begonnen vroeg ik zachtjes iets aan haar, omdat ik niet wilde dat anderen dat hoorden, ik schaamde me ergens voor. Vanaf dat moment hield de surveillant ons in de gaten.”

Zwaarste sanctie
De COBEX-voorzitter wil nog weten waarom de studenten de zwaarste sanctie voor fraude opgelegd hebben gekregen. Dat komt door de houding van de studenten, zegt de voorzitter van de examencommissie. “Ze blijven maar ontkennen, ondanks de constateringen die zijn gedaan. Dan leggen wij de maximale sanctie op.”

‘De studenten blijven ontkennen. Dan leggen wij de maximale sanctie op’

Daardoor kunnen de twee studenten hun propedeuse dit jaar niet meer halen, constateert de COBEX-voorzitter. “Daar gingen we wel voor ” , zeggen de studenten. Ook voegen ze er aan toe dat de beslissing van de examencommissie grote impact heeft gehad op hun andere toetsen. “Ik sta er slecht voor”, zegt het meisje. “De eerste periode heb ik alles gehaald, behalve die ene toets. Nu heb ik er twee heel slecht gemaakt.”

Geen vertrouwen
“Avans heeft geen vertrouwen in studenten”, zegt de jongen. “Ik weet nog niet of ik hier wel wil blijven.”

De zaak is ongegrond verklaard. Daarmee blijft hun tentamen ongeldig en kunnen de studenten pas volgend studiejaar herkansen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?