Terug naar overzicht

Filosofieopleidingen opvallend vaak onvoldoende

Illustratie: Elmarye Aaij

Twintig opleidingen van universiteiten en hogescholen kwamen in 2018 niet ongeschonden door de keuring. Maar liefst acht filosofieopleidingen kregen een ‘gele kaart’: zij moeten zich binnen twee jaar hebben verbeterd.

Onderwijskeurmeester Anne Flierman is tevreden over de kwaliteit van de opleidingen, schrijft hij in het NVAO-jaarbericht over 2018. Het aantal positieve oordelen in het hbo is al vier jaar redelijk stabiel. In 2017 kreeg drie procent van de hbo-opleidingen een ‘hersteltraject’ van één of twee jaar opgelegd omdat ze op onderdelen een onvoldoende scoorden. Vorig jaar groeide dit aandeel naar 3,8 procent. 

Van de tien ‘gele kaarten’ die de NVAO uitdeelde in het hbo gingen er twee naar de Hogeschool Rotterdam: één voor fysiotherapie en één voor international business & languages (het laatste rapport staat vrijdag op de NVAO-site). Avans en Utrecht incasseerden er ieder één (informatica en pedagogiek). De rest ging naar kleine, merendeels particuliere opleidingen.

Bij de universiteiten steeg het aandeel opleidingen met een hersteltraject van twee naar 4,5 procent. Dat is nog altijd veel minder dan in 2015, toen maar liefst elf procent van de opleidingen niet in één keer door de keuring kwam.

Filosofie
Opvallend is dat acht van de 31 bachelor- en masteropleidingen filosofie in 2018 een ‘gele kaart’ kregen. Het eindniveau van de filosofieopleidingen is in orde, blijkt uit de rapporten. Maar het ontbreekt nogal eens aan goede begeleiding, met name bij het afstuderen. Filosofieopleidingen kennen relatief veel oudere studenten, die graag de tijd nemen voor hun studie en scriptie.

Goede exercitie
Decaan Hub Zwart van de Erasmus Universiteit is teleurgesteld dat zowel de masteropleiding filosofie van zijn faculteit als de bacheloropleiding ‘filosofie van een bepaald wetenschapsgebied’ een herstelplan moest indienen. “Maar we nemen de kritiek heel serieus. Een accreditatie is altijd een goede exercitie.” Een van de verbeterplannen is dat studenten beter worden begeleid bij het schrijven en afbakenen van hun scriptie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?