Terug naar overzicht

Hbo-studenten vaak in het rood

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Ruim één op de vijf hbo-studenten komt moeilijk rond. Sommigen hebben daardoor last van concentratie- en slaapproblemen, blijkt uit onderzoek. Studenten zouden graag willen dat de instelling hier meer aandacht aan besteedt.

Voor het onderzoek zijn bijna 5.000 voltijd- en deeltijd studenten aan vijf hogescholen bevraagd: Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, Hogeschool Rotterdam en Haagse Hogeschool. Ruim vier op de tien studenten heeft te maken met een betalingsachterstand. 2 procent heeft een rekening openstaan van minstens 500 euro. Ook kon ruim een op de vijf in de drie maanden voor het onderzoek ten minste één keer niet pinnen. Volgens studenten komen zij moeilijk rond omdat hun studie duur is en zij weinig inkomsten hebben.

© Lectoraat Schulden en Incasso.

Lagere cijfers
De helft van de studenten die ‘heel moeilijk’ rond kunnen komen, heeft daar last van. De meesten van hen kunnen zich moeilijk concentreren op hun studie. Ook denkt de helft er wel eens aan om te stoppen met de opleiding. Daarnaast zeggen veel studenten lagere cijfers te halen omdat ze geldzorgen hebben (47 procent) of omdat ze naast hun studie moeten werken om rond te kunnen komen (52 procent). Onderzoekers hebben ook gekeken of een kleine beurs tot studievertraging leidt, maar zij konden geen direct verband zien.

Studenten die moeite hebben met rondkomen, ervaren ook meer mentale klachten. Zij hebben vaker stress dan hbo’ers zonder geldzorgen. Ook voelen zij zich vaker gespannen, en hebben meer last van hoofdpijn en slaapproblemen.


© Lectoraat Schulden en Incasso. 

Bijna de helft van de ondervraagde studenten heeft een lening bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en drie kwart van hen maakt zich daar zorgen over. Vorige week bleek uit een onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg dat studenten met een lening vaker last hebben van stress en prestatiedruk. Zij zouden vaker extreem vermoeid zijn.

Schaamte
Volgens het lectoraat Schulden en Incasso praten studenten niet graag over hun geldzorgen: er heerst een gevoel van schaamte. Hbo’ers vinden dat zij eerst zelf hun problemen moeten proberen op te lossen voordat zij om hulp vragen. Studenten kloppen eerder aan bij hun ouders of zoeken informatie op websites van bijvoorbeeld DUO of het budgetvoorlichtingsinstituut Nibud. En de studenten die zich wél wenden tot hun opleiding, weten vaak niet goed bij wie ze terechtkunnen.

Twee derde van alle ondervraagden geeft aan dat het een taak van de hogeschool moet zijn om studenten met financiële vragen te helpen. Studenten zeggen makkelijker over hun geldzorgen te praten als hbo-medewerkers ook meer betrokken zijn. Zij hebben daarbij een voorkeur voor een persoonlijke benadering: een vertrouwenspersoon bij wie zij terechtkunnen als zij daar behoefte aan hebben. Ook noemen zij een financieel spreekuur of financieel loket als een laagdrempelige manier om over geldzorgen te praten.

Het lectoraat Schulden en Incasso sprak ook met studieloopbaanbegeleiders en docenten en vindt dat zij “een signalerende en doorverwijzende rol” hebben. Nu merken medewerkers slechts sporadisch iets van de geldzorgen bij studenten. Het is vaak geen onderwerp van gesprek. Medewerkers zouden graag getraind worden om financiële problemen bij studenten te herkennen.

Punt. Of had jij nog wat?

Paul van Tilburg

Heb je geldzorgen? Je kunt hierover praten met je studentendecaan van Avans. Dit voorjaar zal het lectoraat Schulden en Incasso van de HU een workshop verzorgen voor slb-ers en andere medewerkers van Avans. Informatie over aanmelding volgt nog.

2019-02-08 13:33:42

Meer lezen?