Terug naar overzicht

In memoriam: Frank Bastiaanssen

Frank Bastiaanssen was student Business IT & Management in Breda en bezig met de afronding van zijn studie door middel van een afstudeeropdracht. Hij is op 13 februari overleden. Hieronder het in memoriam namens zijn academie. 

Frank de student, ik zijn studieloopbaanbegeleider, en door de jaren heen verdiepten onze gesprekken zich.  In die SLB-gesprekken legde hij zijn vragen en bevindingen op tafel, en samen onderzochten we de mogelijkheden. Natuurlijk spraken we over BIM, over het  ‘restpakketje toetsen’ zoals we dat gekscherend noemden. Maar we spraken ook over andere obstakels, èn over de dingen die hem ontroerden, in mensen, in gebaren, in uitspraken. Sinds enige tijd woonde hij samen met zijn vriendin; de relatie met haar maakte dat hij zich geborgen voelde.

Iedere maand hadden we contact; in het laatste gesprek 3 weken geleden toonde hij zich opgetogen; hij voelde zich klaar voor het afstuderen. “Een IT’ er in hart en nieren, dat ben ik”, ik hoor de woorden nog naklinken in het SLB-hokje. Een IT’er in hart en nieren was je Frank, maar meer nog een IT’er met een groot hart voor mensen.

Frank,

Hoe bijzonder is het dat je vertrouwen bleef hebben in een goede afronding van je studie, ook na een paar diepe dalen.

Hoe bijzonder is het dat je van jezelf zaken moest aangaan die je dwars zaten, ook al lagen ze ver achter je.

Hoe bijzonder is het dat je klein durfde zijn, hoe flink en stoer je ook was.

Frank, hoe bijzonder……….

Elly de Bruijn, namens het team Business IT & Management.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?