Terug naar overzicht

Inspectieonderzoek naar klachten over NHL Stenden in Qatar

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

De onderwijsinspectie doet sinds oktober 2018 onderzoek naar vermeende misstanden bij de nevenvestiging van NHL Stenden in Qatar, meldt NRC. Het bestuur van de hogeschool noemt het artikel “suggestief”, maar gaat niet inhoudelijk op de zaak in.

Buitenlandse studenten van de Qatarese nevenvestiging van NHL Stenden Hogeschool zouden met behulp van tentamen- en examenfraude ten onrechte Nederlandse hogeschooldiploma’s hebben ontvangen, schrijft NRC. De vestiging zou te maken hebben met “corrupt personeel” en “een gebrekkige administratie”. De krant baseert zich op gesprekken met (oud-)medewerkers en studenten, interne correspondentie en studentendossiers.

Naar aanleiding van een gedetailleerde aanklacht van een oud-medewerker is de inspectie afgelopen oktober een onderzoek gestart naar mogelijke misstanden bij de vestiging in Doha, de hoofdstad van Qatar. De voormalig medewerker meldt onder meer dat “Een diploma van Stenden in Qatar nog minder waarde heeft dan het papier waarop het gedrukt is”.

Brandbrief
In 2017 stuurden drie examencommissies een brandbrief over de gang van zaken in Qatar naar het bestuur van de hogeschool waarin ze vroegen om sluiting van de vestiging. Maar deze legde het verzoek naast zich neer en breidde het aanbod in Doha juist uit, staat in het artikel te lezen.

‘Het onderwijs- en examenreglement, het les- en toetsprogramma, de externe toetsing van scripties en van het eindniveau zijn hetzelfde als in Nederland’

In een reactie van de hogeschool noemt het bestuur van NHL Stenden het artikel “suggestief”. Niet alleen zouden de onderwerpen waaraan het artikel refereert “dateren uit de periode 2011-2017”, het toenmalig bestuur zou alle klachten ook extern hebben laten onderzoeken en verbetersuggesties meteen en zorgvuldig hebben opgepakt. Het bestuur ontkent dat er onterecht dipoma’s aan buitenlandse studenten zouden zijn uitgereikt. “Het onderwijs- en examenreglement, het les- en toetsprogramma, de externe toetsing van scripties en van het eindniveau zijn hetzelfde als in Nederland.”

Grensverleggend
Met nevenvestigingen in Indonesië, Qatar, Thailand en Zuid-Afrika profileert NHL Stenden zich als “internationaal” en “grensverleggend”. Het is niet voor het eerst dat de inspectie de buitenlandse activiteiten van de hogeschool onder de loep neemt. Ook in 2011 en 2012 was dat het geval. Toen was de conclusie dat de hogeschool de “inhoud, begeleiding en beoordeling van het praktijkgedeelte en de afstudeerprocedures niet voldoende had gewaarborgd” en tussen 2005 en 2011 ten onrechte 259 Nederlandse diploma’s had uitgereikt in landen als Qatar en Zuid-Afrika.

De inspectie verwacht haar eindrapport in het voorjaar gereed te hebben. Het bestuur van NHL Stenden zegt de bevindingen met vertrouwen tegemoet te zien en open te staan voor verdere verbeteringen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?