Terug naar overzicht

Studenten met beperking krijgen straks dezelfde studietoeslag

illustratie: Julika Runow
illustratie: Julika Runow

Studenten met een functiebeperking krijgen een studietoeslag die per gemeente sterk kan verschillen. De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen om daar een eind aan te maken.

Tot 2015 kregen alle gehandicapte studenten via uitkeringsinstantie UWV dezelfde studietoeslag: een kwart van het minimumjeugdloon. Een 18-jarige student zou bruto nu 187 euro per maand ontvangen en een 22-jarige ruim 400 euro. Maar sinds de invoering van de Participatiewet moeten studenten met een beperking aankloppen bij hun gemeente.

Niet even gul
Al snel bleek dat die lang niet allemaal even gul zijn met hun toeslagen. Onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond en CNV-jongeren wees uit dat studenten in Heerlen het moesten doen met een toeslag van 31 euro per maand, terwijl ze in Zwolle tien keer zoveel ontvingen.

Ook de Tweede Kamer vindt dat niet langer aanvaardbaar. Studenten die door hun beperking niet kunnen bijverdienen moeten weer in aanmerking komen voor een studietoeslag ter hoogte van een kwart van het minimumloon. Een motie van D66, CDA, GroenLinks en 50PLUS kreeg dinsdagmiddag brede steun.

Opgelucht
De LSVb is “enorm opgelucht”. Voorzitter Carline van Breugel: “Met deze motie worden procedures, aanvullende eisen en de hoogte van de toeslag voor alle studenten met een functiebeperking gelijkgetrokken. Ze krijgen hiermee waar ze recht op hebben: een eerlijke kans op hoger onderwijs.”

Ook moet de motie ervoor zorgen dat het geld, bedoeld voor deze studenten, daadwerkelijk bij hen terecht komt. Eerder was gebleken dat van de 53 miljoen euro die in de jaren 2015-2017 beschikbaar was voor deze studietoelagen, 50 miljoen op de plank bleef liggen. Door gebrek aan goede voorlichting wisten studenten niet bij welk loket ze terecht konden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?