Terug naar overzicht

Tweede Kamer wil weten of onderwijsbudget groot genoeg is

illustratie: Julika Runow
illustratie: Julika Runow

Is het geld dat de regering apart heeft gezet voor het hoger onderwijs wel voldoende en wordt het goed besteed? Regeringspartij D66 wil dat zeker weten en vraagt minister Van Engelshoven om onderzoek.

Een commissie onder leiding van voormalig PvdA-staatsecretaris Van Rijn bekijkt momenteel hoe de bekostiging van het hoger onderwijs kan worden verbeterd. Bij de benoeming van deze commissie benadrukte minister Van Engelshoven dat het simpelweg verhogen van het budget geen oplossing was. De commissie heeft alleen de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de huidige ‘taart’ het best kan worden verdeeld.

Ook mbo en hoger onderwijs
Maar D66-Kamerlid Paul van Meenen, partijgenoot van de minister, wil toch wel graag weten of het macrobudget voor het hoger onderwijs voldoet en of het past bij de verschillende beleidsdoelen. Er wordt momenteel al onderzocht of het primair en het voortgezet onderwijs voldoende geld hebben en Van Meenen vindt dat dit onderzoek er ook moet komen voor het mbo en het hoger onderwijs.

Ook de oppositie onder aanvoering van GroenLinks diende dinsdag een motie in die de regering opriep om de toereikendheid van de financiering van het hoger onderwijs en onderzoek alsnog te verkennen. Minister Van Engelshoven gaf de voorkeur aan de motie van D66, “maar misschien kunt u samen tot iets moois komen”. Op dinsdag 19 februari zal er over de moties worden gestemd.

Knelpunten
Universiteitenvereniging VSNU is blij dat de Tweede Kamer nader onderzoek wil. Volgens haar maakte eerder onderzoek duidelijk dat de knelpunten in de bekostiging “niet louter voortkomen uit de systematiek ervan, maar vooral uit een structureel gebrek aan middelen”.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?