Terug naar overzicht

Vrije Universiteit doekt studie Nederlands definitief op

illustratie: Julika Runow

Nu vaststaat dat de Vrije Universiteit in Amsterdam de studie Nederlands schrapt, willen Kamerleden dat minister Van Engelshoven ingrijpt. Maar zij laat het besluit aan de VU en richt zich op een bredere aanpak van het probleem.

Al in september werd duidelijk dat de Nederlandse afstudeerrichting van de bachelor literatuur & samenleving aan de VU met uitsterven bedreigd was: er hadden zich maar zes studenten aangemeld. De afdeling taal, literatuur & communicatie kwam nog met een plan voor een verkorte bachelor die studenten naast een andere bachelor konden volgen, meldt nieuwssite Advalvas vandaag, maar dat werd niet gesteund door het universiteitsbestuur.

Ongelijkwaardig
Een samenwerking met de veel grotere afdeling van de Universiteit van Amsterdam bleek ook al geen optie – onder meer omdat die te ongelijkwaardig zou zijn geweest – en dus valt nu officieel het doek voor de opleiding.

Politici reageerden het afgelopen weekend verontwaardigd. CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen noemt het in het AD “onbestaanbaar” als geaccepteerd wordt dat universiteiten de studie Nederlands niet meer aanbieden. “Tot nu toe weigert de minister in te grijpen, maar dat moet veranderen.” Ook Paul van Meenen van D66 vindt dat we “echt de weg kwijt zijn” als er geen Nederlands meer wordt aangeboden. Maar in een interview met Advalvas ontkent hij vandaag dat het de schuld is van ‘Den Haag’.

Bundelen
Minister Van Engelshoven had eerder al gezegd dat ze opleidingen die dreigen te verdwijnen, niet koste wat kost in leven wil houden en het nieuws van afgelopen weekend heeft haar niet van mening doen veranderen. Wie in Amsterdam Nederlands wil studeren, kan altijd nog bij de UvA terecht, laat ze via een woordvoerder weten. “Als in een bepaalde regio twee universiteiten zijn die de studie Nederlands aanbieden, terwijl de animo daarvoor laag is, is het logisch om kennis, kunde en studenten te bundelen op één universiteit.”

Dat neemt niet weg dat ook de minister zich zorgen maakt over het teruglopende aantal studenten Nederlands en ze haar best doet om de instroom te vergroten. Zo is vorig jaar het ‘Nationaal Platform voor de Talen’ opgericht dat dit jaar een ‘deltaplan’ zal presenteren om de teruglopende belangstelling voor de talenstudies te bestrijden. Daarnaast werkt wetenschapsgenootschap KNAW aan een probleemanalyse voor de studie Nederlands, onder leiding van historicus Lex Heerma van Voss.

Tanend
Vooral met oog op het lerarentekort is de tanende belangstelling voor het Nederlands reden tot zorg. Het ministerie is in overleg met de lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten om te kijken hoe ze meer studenten kunnen trekken. Wat er precies wordt gedaan, kon een woordvoerder op dit moment niet zeggen.

Volgens VU-geesteswetenschappendecaan Michel ter Hark is er vooral meer geld nodig. “Het is een feit dat de belangstelling van studenten voor Vondel, Cats en Willem Frederik Hermans afneemt”, zegt hij tegen Advalvas. “Als je dat tegen wilt gaan, moet je als ministerie meer financiering voor Nederlands vrijmaken en het vwo-vak Nederlands drastisch aanpassen. Een lobby zoals ‘studeer techniek’, maar dan voor de alfa-richting, zou gepast zijn.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?