Terug naar overzicht

Vrouwelijke Avansstudenten hebben meer last van prestatiedruk

illustratie: Julika Runow
Illustratie: Julika Runow

Ervaren Avansstudenten prestatiedruk? Dat onderzochten vierdejaarsstudenten Verpleegkunde in Breda. “Als ik iets niet kan doen in mijn sociale leven is dat negen van de tien keer door mijn studie.”

Bregje Bloks, Anne Gofers, Marly van Merode en Amber van de Wetering voerden het onderzoek uit voor het lectoraat Leven Lang in Beweging. 1538 respondenten vulden de enquête van de studenten in. Uit de resultaten blijkt dat vrouwelijke studenten gemiddeld meer prestatiedruk ervaren dan mannelijke. In het derde jaar van de opleiding ervaren Avansstudenten de meeste prestatiedruk.

Wat verder opvalt is dat bijna 70 procent van de respondenten vaak tot erg vaak het gevoel heeft dat ze moeten presteren binnen hun studie. 56,1 procent stelt steeds hoge eisen aan de eigen studieresultaten en 48,3 procent wil daarbij niet onderdoen voor studiegenoten. Zes op de tien studenten vergelijken zichzelf met andere studenten.

Teleurgesteld
Als studenten slecht presteren binnen hun studie, heeft bijna de helft vaak tot erg vaak het gevoel dat ze zichzelf teleurstellen. Nog geen 40 procent heeft zelden tot nooit het gevoel dat zij naasten teleurstellen als ze slecht presteren.

Ruim een kwart van de respondenten ervaart vaak dat presteren binnen hun opleiding ten koste gaat van sport, sociale contacten of tijd voor zichzelf.

Sociale contacten
De Verpleegkundestudenten hebben voor hun onderzoek ook 34 studenten van verschillende opleidingen geïnterviewd. Bijna de helft van die studenten geeft aan dat ze minder tijd hebben voor sociale contacten, omdat ze veel tijd in studeren steken. “Als ik iets niet kan doen in mijn sociale leven is dat negen van de tien keer door mijn studie”, zegt een van de geïnterviewden. Vooral tijdens tentamenweken of stageperiodes worden de sociale contacten op een lager pitje gezet.

Een klein deel van de geïnterviewden geeft aan dat ze het gevoel hebben dat ze steeds met hun studie bezig moeten zijn. “Het zit altijd in mijn hoofd en ik ben er wel altijd mee bezig.” 

Zelf om vragen
De helft van de geïnterviewde studenten is negatief over de manier waarop Avans met prestatiedruk omgaat. Ze merken niet dat de hogeschool daar aandacht aan besteedt. Ook denken ze dat er alleen hulp geboden wordt als studenten er zelf om vragen. Iets meer dan een kwart van de studenten vindt dat er in bijvoorbeeld een studieloopbaangesprek over het onderwerp prestatiedruk gepraat moet worden.

Punt. Of had jij nog wat?

M

Gezien de projectgroepen waar ik in heb gezeten en de teams waarin ik nu zit kan ik wel stellen dat vrouwen zich over het algemeen meer druk maken (en dus meer stress ervaren) onder dezelfde omstandigheden.

2019-02-11 14:55:34

Meer lezen?