Terug naar overzicht

Avans garant voor uitwisselingsstudenten Verenigd Koninkrijk bij no deal Brexit

Foto: Frankie Leon/Flickr

Het College van Bestuur staat garant voor de beurs van Avansstudenten die in het eerste semester van komend studiejaar voor studie of stage naar het Verenigd Koninkrijk gaan (en tijdig een beurs hebben aangevraagd). Bij een no deal Brexit ontvangen deze studenten dezelfde toelage als de Erasmusbeurs, maar dan uit het budget van de hogeschool.

Het bestuur van Avans wil studenten in september, ook bij een no deal Brexit, in staat stellen om voor een studie of stage naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. “Gezien het belang van internationalisering willen we hun die mogelijkheid bieden”, zegt woordvoerder Serge Mouthaan desgevraagd. Geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven.

Onvoorziene omstandigheden
Deelnemers ontvangen een bijdrage die even hoog is als de Erasmusbeurs. Avans reserveert 70.000 euro voor ongeveer veertig studenten. Dat aantal is gebaseerd op de hoeveelheid aanmeldingen uit voorgaande jaren. Het geld komt uit een potje voor onvoorziene omstandigheden en er wordt dus niet gekort op andere zaken.

Studenten en docenten – inclusief de Britten onder hen – die op dit moment met een Erasmusbeurs op uitwisseling zijn, hoeven zich bij een harde brexit geen zorgen te maken over hun studie of stage. Zij mogen die gewoon afronden, heeft de Europese Raad bepaald.

Deelnemers aan het Erasmus+-programma mogen niet de dupe worden van een harde brexit, waarbij de Britten zonder deal de Europese Unie verlaten, stelde de Europese Commissie in januari. Haar voorstel: iedereen met een Erasmusbeurs die vóór de uittreeddatum op uitwisseling is gegaan, kan die ongestoord afmaken en behoudt zijn studiepunten. Na het Europees Parlement, heeft ook de Europese Raad daar deze week mee ingestemd.

Op dit moment doen er 14.000 studenten en docenten uit de 27 lidstaten mee aan een Erasmus+-programma in het Verenigd Koninkrijk en zijn er 7.000 Britse studenten op uitwisseling in Europa. Eerder werd gevreesd dat zij bij een no deal-brexit hun uitwisseling moesten stopzetten, maar die zorg is nu definitief weggenomen.

Hoog collegegeld
Voor de huidige Britse diplomastudenten, die hier niet op uitwisseling zijn, verandert er niets. Maar als zij ná een harde brexit naar Nederland komen, worden zij gezien als burger van buiten de Europese Economische Ruimte. Zij betalen dan het hogere instellingscollegegeld en ontvangen geen studiefinanciering. Vorig collegejaar studeerden er 3.109 Britse studenten aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.

Volgende week stemt het Britse Lagerhuis voor de derde keer over het terugtredingsakkoord dat premier May en de Europese Unie sloten. Als dat wordt goedgekeurd, dan is de brexit op 22 mei een feit. Zo niet, dan heeft May tot 12 april de tijd om met een alternatief plan te komen. Lukt ook dat niet, dan vertrekt het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de EU.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?