Terug naar overzicht

Avans Medezeggenschapsraad neemt besluit over openbaarheid vergaderingen

Moet de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) achter gesloten deuren vergaderen en stemmen, of moet het openbaar blijven? Daar werd dinsdagmiddag over gestemd.

Tijdens de AMR-vergadering dinsdagmiddag mocht de geleding beslissen over de openbaarheid van de vergadering en de schorsing van aanwezigen tijdens stemmomenten. Enkele weken geleden werden er geluiden opgevangen dat niet iedereen zich vrij zou voelen om bepaalde informatie te delen als Punt voor verslaggeving aanwezig is tijdens AMR-vergaderingen.

AMR voor dummies
Een korte opfriscursus voor wie de AMR wat abstract is: de raad vergadert om de twee weken en deze vergaderingen zijn openbaar. Hier worden onderwerpen informatief behandeld waar zij later advies- en instemmingsrecht op hebben. Dit stemmoment is semi openbaar, alleen het College van Bestuur verlaat de ruimte terwijl de twaalf medewerkers en twaalf studenten hun stem uitbrengen. Na de schorsing maakt de voorzitter de uitslag van de stemming bekend.

Vrij spreken
Voorzitter Maud Müskens: “In hoeverre kunnen leden en andere aanwezigen open en eerlijke antwoorden geven en houden zij niets achter uit angst dat er over bericht kan worden? Of worden er dingen achtergehouden uit angst dat er een bepaalde beeldvorming ontstaat?” Discussie lijkt niet nodig. Geen enkel aanwezig lid lijkt zich belemmerd te voelen door de openheid van de vergaderingen. “Laat het hoe het nu is”, klinkt het vanuit de studentengeleding. De medewerkersgeleding knikt instemmend.

‘Laat het hoe het nu is’

Hoge uitzondering
Alleen bij hoge uitzonderingen mogen sprekers vragen of het onderwerp in beslotenheid mag worden. Maar alleen wanneer verslaggeving vorderingen in processen kan belemmeren. Müskens: “Dus alleen met zwaarwegende redenen. Anders kan er om de haverklap besloten worden dat een vergadering besloten moet.”

Wanneer het College van Bestuur gemotiveerd kan aangeven wanneer punten besloten moeten, beslist Müskens als AMR-Voorzitter of dit gegrond is of niet. “We moeten voorkomen dat we een hele hoop in beslotenheid doen.” De gehele raad knikt wederom instemmend. De raad stemt dan ook in dat de vergaderingen openbaar blijven. ‘

‘We moeten voorkomen dat we een hele hoop in beslotenheid doen’

Kamervragen
Uit een recente steekproef van het Hoger Onderwijs Persbureau blijkt dat van de negen benaderde raden vijf in beslotenheid te stemmen. Nieuws over de centrale medezeggenschapsraad (cmr) van de Hogeschool Rotterdam in februari leidde tot Kamervragen. Bij de cmr moet ook tijdens een deel van de discussie voorafgaand moet het bestuur, het publiek en de pers de vergaderzaal moeten verlaten.  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?