Terug naar overzicht

Engels tentamen overslaan? Dat kan niet zomaar

Een deeltijdstudent Human Resource Management vraagt een vrijstelling aan voor een Engels tentamen. Wanneer hij die niet krijgt, gaat hij in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Daar blijkt hij te laat mee te zijn.

“We weten nog niet of we wel ontvankelijk zijn voor jouw beroep”, opent de COBEX-voorzitter. “Iedere student heeft zes weken om in beroep te gaan. Jouw brief kwam pas later bij ons binnen. Heb je daar een goede reden voor?”

“Ik kreeg per brief te horen dat mijn verzoek om het tentamen over te slaan was afgewezen. Die brief kwam binnen bij mijn vader. Hij kan geen Nederlands en wist niet dat de brief belangrijk was. Daarom kreeg ik hem pas te laat onder ogen. Toen dacht ik: ‘oh shit’. Ik heb meteen bezwaar aangetekend.”

Of deze verklaring voldoende is, weet het COBEX niet. “Daar moeten we ons nog over beraden.” Toch besluit het COBEX de zaak alvast inhoudelijk te behandelen.

‘Ik heb al bewezen dat ik Engels kan, een tentamen maken is onnodig’

Diploma’s
De student wil graag een vrijstelling voor een Engels tentamen. Hij laat diploma’s van een vorige opleiding zien. “Deze zijn voor de Engelse taal. Daarin staat dat ik B1 luister- en spreekvaardigheden heb. Ik heb al bewezen dat ik Engels kan, een tentamen maken is onnodig.”

De examencommissie is het daar niet mee eens. “Je had een onvoldoende voor schrijfvaardigheden. Bovendien toetsen wij meer dan deze drie onderdelen.”

“Voor twee onderdelen heeft hij wél een diploma”, werpt het COBEX tegen. “Compenseren die niet voor zijn schrijfvaardigheden?”

De examencommissie is stellig: “Nee. Je kunt niet uit twee onderdelen afleiden dat de student alle tentamenstof beheerst.” Het COBEX gaat hierin mee, maar vraagt zich daarop af of het mogelijk is om de student gedeeltelijk vrij te stellen. “Moet hij het hele tentamen maken als hij al een diploma heeft voor twee van de vier onderdelen?”

‘Wij verlenen nooit een gedeeltelijke vrijstelling voor dit tentamen’

“Er is geen andere optie”, stelt de examencommissie. “We hebben alle onderdelen geïntegreerd in één toets. Je kunt niet zomaar een onderdeel overslaan. Bovendien heeft de student een vrijstelling aangevraagd voor het hele tentamen, niet voor twee aparte onderdelen.”

Voor de student is dit nieuws. “Als ik dat had geweten, had ik wel een gedeeltelijke vrijstelling aangevraagd.” Volgens de examencommissie heeft dat geen zin. “Die verlenen wij nooit voor dit tentamen.”

De uitspraak
Omdat de student te laat was met zijn beroep, verklaart het COBEX zich niet ontvankelijk. Het doet daarom geen uitspraak over de zaak. Voor de deeltijdstudent betekent dit dat hij het tentamen Engels gewoon moet maken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?