Terug naar overzicht

Hogeschool Windesheim gaat bindend studieadvies niet afschaffen

Hogeschool Windesheim houdt vast aan het bindend studieadvies. De medezeggenschap ziet niets in het plan van het bestuur om het bsa definitief van tafel te vegen, maar staat wel open voor nieuwe vormen van flexibel studeren.

De hogeschool experimenteert sinds vorig jaar met flexstuderen. Daarin bepalen studenten hun eigen studietempo en betalen ze collegegeld per studiepunt. Alleen ouderejaars mogen aan dit experiment meedoen, maar de hogeschool wil dat nu ook voor eerstejaars mogelijk maken. Minister Van Engelshoven vindt dat een goed plan.

In het verlengde daarvan wil het bestuur van Windesheim af van het bindend studieadvies. Nu hebben eerstejaars 54 studiepunten nodig om door te stromen naar het tweede jaar. Het voorstel van het bestuur kent ook een norm, van 45 punten. Wie die haalt, mag direct aan de hoofdfase beginnen. Maar studenten met minder punten hoeven niet te vertrekken. Dat plan is nu definitief van tafel, meldt hogeschoolblad Win’.

Visionair
De medezeggenschapsraad sprak vorige week voor het eerst formeel over het idee om het bsa af te schaffen, een uitgewerkt voorstel lag niet op tafel. Volgens cmr-voorzitter Cor Niks was er te weinig draagvlak voor het plan. “Het is een visionair gedachtegoed dat voor ons niet voldoende is onderbouwd.”

Het bsa zou al in september worden afgeschaft. Dat ging de medezeggenschap te snel. Het plan had te weinig oog voor de effecten. Ook was onvoldoende onderzocht of de opleidingen goed waren voorbereid, aldus Niks.

Docenten hadden onder meer vragen over de vollere lokalen als meer studenten eerstejaarsvakken volgen. Ook studenten zelf stonden niet te juichen. Niks: “Zij vertelden ons dat het bsa hen juist helpt om serieus te studeren.”

Spelregels
Hij erkent dat flexstuderen ingewikkeld wordt met een bsa. De medezeggenschap staat open voor nieuwe experimenten met flexibel onderwijs en wil de bewegingsruimte voor studenten best verder oprekken. Maar spelregels zijn wel belangrijk, zeker voor eerstejaars, vindt Niks.

Die moeten volgens hem niet te veel te kiezen hebben. Niks: “Eerstejaars hebben een zachte landing in het hbo nodig en de juiste begeleiding bij het maken van keuzes. Het is helemaal niet gek als studenten in het eerste jaar wat regels hebben om zichzelf aan op te trekken.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?