Terug naar overzicht

Nederlandse vrouwen even hoog opgeleid als mannen

Voor het eerst hebben evenveel vrouwen als mannen een hbo- of universitair diploma op zak: 30,6 om 30,7 procent. Die inhaalslag is vooral te danken aan jonge vrouwen, van wie er steeds meer afstuderen.

Ruim de helft van de vrouwen tussen de 25 en 35 jaar is afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit: bijna 52 procent heeft een diploma behaald. Onder mannen uit dezelfde leeftijdscategorie ligt dat aandeel aanzienlijk lager: nog geen 43 procent heeft een opleiding in het hoger onderwijs afgerond, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bron: CBS

Inhaalslag
Vrouwen zijn dus bezig met een inhaalslag. Vroeger waren het vooral mannen die gingen studeren. In de leeftijdscategorie 45-75 jaar hebben zij dan ook vaker een hbo- of wo-diploma. De verschillen tussen man en vrouw zijn het grootst onder 65-plussers.

Zowel mannen als vrouwen vinden steeds vaker hun weg naar de collegezalen. Afgelopen studiejaar kozen 374.000 vrouwen en 357.000 mannen voor een opleiding in het hoger onderwijs. Tien jaar eerder waren dat er respectievelijk nog 296.000 en 277.000.

Meerderheid
Aan de universiteiten liepen lange tijd vooral mannen rond. In 2006-2007 stonden er voor het eerst meer vrouwen ingeschreven: 105.000 tegenover 103.000 mannen. In het hbo zijn vrouwen al wat langer in de meerderheid. Voor het eerst in 1997-1998, toen daar 141.000 vrouwen studeerden en 138.000 mannen.

Steeds meer Nederlanders behalen een hbo- of wo-diploma. Ruim tien jaar geleden studeerde 25 procent af aan een hogeschool of universiteit, nu is dat bijna 31 procent.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?