Terug naar overzicht

Tweede Kamer herstelt vrije doorstroom mbo-hbo

illustratie: Julika Runow
Illustratie: Julika Runow

Mbo’ers van niveau 4 kunnen straks weer doorstromen naar het hbo, ongeacht de richting van hun vooropleiding. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van het CDA om de zogeheten verwantschapseisen te schrappen.

Mbo’ers die willen doorstromen naar het hbo, kunnen sinds 2015 worden geweigerd als hun vooropleiding inhoudelijk te ver af staat van hun beoogde studie. Hogescholen mogen zelf bepalen of en hoe ze de kennis toetsen van mbo’ers met een niet-verwante vooropleiding en wat de consequenties zijn als die niet voldoet.

Maar die regeling heeft geen effect op de studieresultaten van de voormalige mbo’ers, bleek vorig jaar uit onderzoek van ResearchNed. Volgens het CDA hinderen ze bovendien vooral studenten die een opleiding willen doen in de zorg of de techniek, sectoren die kampen met tekorten op de arbeidsmarkt. Schrappen dus, vond het CDA, en de Kamer is het daarmee eens.

Selectie
Ook aan de universiteiten gaat er wat veranderen. Dankzij een motie van D66 moeten masteropleidingen met een numerus fixus straks goed kunnen uitleggen op basis van welke criteria ze hun studenten selecteren. De selectiecriteria moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn en er komt bovendien een maximum aan het aantal criteria dat mag worden gesteld.

Behalve naar selectie wordt er ook gekeken naar zelfselectie: er komt een onderzoek naar jongeren die wél de potentie hebben om een ho-studie te volgen, maar die daar – bijvoorbeeld door een gebrek aan zelfvertrouwen – toch van af zien. Een PvdA-motie van die strekking kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?