Terug naar overzicht

Vrouwelijke Avansstudenten succesvoller dan mannelijke

Van de vrouwelijke hbo-studenten behaalt landelijk 58 procent binnen vijf jaar het diploma. Van de mannen in het hbo slaagt maar 40 procent daarin. In geen enkele hbo-sector doen ze het in dit opzicht beter dan vrouwen.

Mannelijke studenten aan kunstenopleidingen kunnen het nog een beetje bijbenen. Van hen heeft 63 procent na vijf jaar een diploma op zak, tegen 67 procent van de vrouwen. En in het ‘groene’ onderwijs en bij de lerarenopleidingen valt het ook nog mee. Maar in de sectoren bèta-techniek (15 procentpunt), economie (18,7), gezondheidszorg (20,5) en bij de sociale studies (28) zijn de verschillen het grootst.

Bij de hbo-studenten die in 2000 begonnen, bedroeg het verschil in studiesucces tussen mannen en vrouwen ook al bijna 15 procentpunt. Maar het was niet eerder zo groot als bij de lichting 2012, namelijk 17,9 procentpunt.

Avans
Bovengenoemde percentages zijn gemiddelden. Het beeld per hogeschool is zeer divers. Bij de grote, multisectorale instellingen valt vooral Avans op. Van de mannen die er in 2012 gingen studeren, behaalde de helft in vijf jaar het diploma tegen 67 procent van de vrouwen. Bij Inholland is die verhouding 46,9 om 29,6 procent.

Bij de zelfstandige pabo’s is het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst. De vrouwen doen het meestal prima, terwijl de mannen erg laag scoren. Zij hebben het niet altijd naar hun zin bij de pabo’s en vallen vaak al in het eerste jaar uit.

Mannen doen het beter
De enige hogeschool waar de mannen beter scoren dan de vrouwen is de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie. Bij deze hogeschool voor de kunsten is 86 procent van hen binnen vijf jaar klaar, tegen 76 procent van de vrouwelijke studenten.

© HOP, bron Vereniging Hogescholen

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?