Terug naar overzicht

Wat wil Forum voor Democratie met het hoger onderwijs?

Forum voor Democratie is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Daarmee wordt de partij van Thierry Baudet, samen met de VVD, de grootste in de Eerste Kamer. Wat wil Forum met het hoger onderwijs?

“Er is een kaalslag gaande in het onderwijs”, zei Forum-leider Baudet gisteravond in zijn overwinningsspeech. En: “We worden ondermijnd door onze universiteiten”. Dat liet minister Van Engelshoven niet onweersproken. Op Twitter noemde ze zijn uitspraak vanmorgen “zeer kwalijk”. “We moeten de academische vrijheid beschermen, niet verdacht maken.”

Baudets uitspraken komen niet als een verrassing. Een affiche van de jongerenorganisatie van Forum zorgde vorige zomer voor ophef: het leek alsof studenten werden opgeroepen om gewelddadig in verzet te komen tegen hun ‘linkse docenten’.

‘Alle culturele en maatschappelijke instituties in Nederland zijn in zeer hoge mate geïnfiltreerd door linkse activisten’

Linkse indoctrinatie
Deze maand nog kondigde Baudet tijdens een partijavond in Bergen op Zoom een onderzoek aan naar “de invloed van links gedachtegoed in het onderwijs. We gaan het allemaal in kaart brengen”. Het eerdere onderzoek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen naar dit onderwerp voldeed kennelijk niet.

In het verslag van NRC staat dat scholieren en studenten volgens Baudet worden blootgesteld aan ‘extreem-linkse’ hoogleraren, docenten en lesmaterialen. Forum zou streven naar een culturele transformatie. “Alle culturele en maatschappelijke instituties in Nederland zijn in zeer hoge mate geïnfiltreerd door linkse activisten”, citeert NRC Baudet. “Wij moeten, heel langzaam, achter al die bureautjes onze mensen zien te krijgen.”

Baudet ziet nog meer bedreigingen voor het hoger onderwijs. Hij gruwt van de ‘verengelsing’ en stemde begin deze maand nog voor een (verworpen) motie van de PVV om het Nederlands her in te voeren als onderwijs- en onderzoekstaal in de bachelorfase van de geesteswetenschappen.

In het hbo lijkt Forum voor Democratie weinig vertrouwen te hebben. Om de kwaliteit op peil te houden, moeten studenten van elke opleiding in hun laatste jaar centraal en landelijk worden getoetst.

Basisbeurs en selectie
Forum wil de basisbeurs herinvoeren en is tegen de renteverhoging op studieschulden. Verder moet de bekostiging van het hoger onderwijs op de schop, staat in het partijprogramma te lezen. Hogescholen en universiteiten moeten niet meer worden afgerekend op de hoeveelheid diploma’s zij afgeven, maar op het aantal studenten dat zich inschrijft.

Mogelijk gaan die aantallen omlaag, want er komt “strenge selectie aan de poort”. Die selectie moet helder verlopen, vindt Forum. Een (verworpen) motie van de SP om de effectiviteit van verschillende selectiemethodes te laten onderzoeken, kreeg de goedkeuring van Baudet en partijgenoot Hiddema, net als een (aangenomen) motie van D66 die eist dat masteropleidingen hun selectiecriteria wetenschappelijk moeten kunnen onderbouwen.

Punt. Of had jij nog wat?

Jan

"Strenge selectie aan de poort". Als je dit door gaat voeren zullen er veel studenten onder hun niveau worden opgeleid omdat ze de selectie net niet halen.De landelijke toetsing is een belachelijk idee. Studenten studeren toch af op beroepsbekwaamhei

2019-03-22 13:25:51

Meer lezen?