Terug naar overzicht

Bijna zes miljoen euro aan Comeniusbeurzen verdeeld

Illustratie: Elmarye Aaij

Illustratie: Elmarye Aaij

Tientallen docenten van hogescholen en universiteiten hebben een Comeniusbeurs ontvangen waarmee ze het onderwijs kunnen verbeteren. De universiteiten van Amsterdam en Leiden sleepten dit jaar het meeste geld in de wacht.

In 2016 ging het Comeniusprogramma van start, waarmee toenmalig minister Bussemaker de onderwijsvernieuwing wilde bevorderen en een cultuurverandering teweeg wilde brengen. Vooral bij de universiteiten voert het onderzoek de boventoon en geldt het onderwijs nog vaak als ondergeschoven kindje.

Eerst konden docenten alleen Teaching Fellow-beurzen aanvragen, maar het programma is vorig jaar uitgebreid met Senior Fellow- en Leadership Fellow-beurzen. De grootte van die beurzen hangt af van de ervaring van de aanvrager en de impact op het onderwijs.

100 duizend euro
Vandaag maakte het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, onderdeel van wetenschapsfinancier NWO, bekend dat 23 ervaren docenten een Comenius Senior Fellow-beurs ter waarde van 100 duizend euro hebben ontvangen. Bij Avans is dat Marion Tillema van de Academie voor Industrie en Informatica.

Met de beurzen kunnen de winnaars het onderwijs op opleidingsniveau vernieuwen. Zo leren studenten straks met een app hoe ze beter kunnen debatteren en worden hbo’ers ingezet als ‘agent’ om psychische klachten bij medestudenten en henzelf te voorkomen. Bij Avans gaat de beurs naar een meetinstrument dat wordt ontwikkeld voor specifieke beroepsgerichte kritische denkvaardigheden in het domein creatieve technologieën.

De Comenius Leadership Fellow-beurs ter waarde van 250 duizend euro is zes keer toegekend: vier gaan er naar universiteiten en twee naar hogescholen. Docenten kunnen hiermee op faculteits- of instellingsniveau vernieuwingen doorvoeren.

Kleine onderwijsvernieuwing
Vorige maand al werden de Comenius Teaching Fellow-beurzen toegekend aan 38 jonge docenten. Met een bedrag van 50 duizend euro kunnen zij een kleine onderwijsvernieuwing kunnen doorvoeren.

Bij Avans heeft Miriam Reelick van de Academie voor Gezondheidszorg een beurs gekregen voor ‘Practice what you teach. Digitalisering in zorg als uitgangspunt voor digitalisering van onderwijs’. Ook Miaomiao Zhou van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu kreeg een beurs voor omgaan met big data in het biologieonderwijs.

Festival
De winnaars treden tijdens het Comenius Festival op 6 juni toe tot het recent opgerichte Comeniusnetwerk, dat is ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Leden van deze jonge club van onderwijsvernieuwers hebben een Comeniusbeurs ontvangen of zijn genomineerd voor de Docent van het Jaar-verkiezing.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?