Terug naar overzicht

Experiment verlengd: leraar worden in een half jaar

illustratie: Julika Runow
illustratie: Julika Runow

Een nieuwe wapen in de strijd tegen het lerarentekort is de ‘educatieve module’, waarmee bachelors in een half jaar tijd worden klaargestoomd tot tweedegraads docent. De universiteiten en de minister willen het experiment graag verlengen.

De lancering van het ‘experiment educatieve module’ was in 2016 één van de initiatieven waarmee het ministerie meer academici voor de klas probeerde te krijgen. Drie jaar later blijkt dat de proef nog te weinig deelnemers trekt om die goed te kunnen evalueren. Van Engelshoven vindt het experiment belangrijk en wil het graag met drie jaar verlengen.

Een goed idee, vindt Remko van der Vos, beleidsmedewerker lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam. “Met deze educatieve module trekken we een heel nieuwe doelgroep aan, die anders niet in het onderwijs terecht zou komen.” Ook de Universiteit Utrecht is heel tevreden over de module. “Het is van groot belang dat we ermee door blijven gaan om meer mensen voor de klas te krijgen”, aldus een woordvoerder.

Alleen afgestudeerde bachelors komen in aanmerking voor het halfjarige vakkenpakket (30 studiepunten), mits de studie die ze volgden voldoende overeenkomt met schoolvakken als aardrijkskunde, biologie en Nederlands. “Veel deelnemers hebben hun bachelor al langer dan vijf jaar geleden behaald. De module spreekt dus ook zij-instromers aan die tijdens hun bachelor nog niet op het idee waren gekomen om leraar te worden”, aldus Van der Vos. 

Doorstromen
De educatieve module is een ander traject dan de bestaande educatieve minor, die studenten tijdens de bacheloropleiding kunnen volgen. De inhoud en omvang komen wel overeen. Met de beperkte tweedegraads bevoegdheid op zak mogen geslaagde studenten lesgeven in het vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Studenten kunnen daarna doorleren voor hun eerstegraads lesbevoegdheid. Het experiment loopt nog te kort om te concluderen of deelnemers daadwerkelijk doorstromen naar educatieve masteropleidingen, maar Van der Vos heeft goede hoop. “Een groot deel van de studenten van de educatieve minor stroomt ook door.”

Het eerste jaar liep de aanmelding voor de educatieve module nog geen storm. In studiejaar 2016-2017 waren er negentien deelnemers. Het kostte universiteiten meer tijd om de module op te starten dan aanvankelijk was voorzien, aldus Van Engelshoven in haar voorstel, waarop via internet kan worden gereageerd. In het leerjaar 2018-2019 meldden 93 studenten zich aan voor de module, dus er zit een stijgende lijn in.

Dichtgetimmerd
“Dat aantal zou rustig kunnen verdubbelen als er een grotere groep in aanmerking zou komen voor het experiment. De toelating is nu dichtgetimmerd”, aldus Van der Vos, die studenten toelaat tot de module. Hij moet regelmatig mensen teleurstellen, omdat zij niet de juiste bachelor hebben gevolgd. “Daardoor lopen we nieuwe leraren mis.” Vakinhoudelijke toetsing, zoals ook gebeurt bij de eerstegraadslerarenopleidingen, zou een oplossing kunnen zijn. Als studenten vakkennis missen, dan kunnen ze dat volgens Van der Vos bijspijkeren met extra vakken bovenop de educatieve module.

Als het aan de minister ligt vindt de evaluatie van het experiment uiterlijk in 2023 plaats. Dan wordt gekeken of de educatieve module heeft geleid tot meer leraren of doorstromers naar educatieve masteropleidingen. Is dat het geval, dan wordt de module officieel in de wet vastgelegd, zoals ook gebeurde bij de educatieve minor.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?