Terug naar overzicht

Gaan Pabo en Academie voor Sociale Studies Breda samen verder?

Avans onderzoekt of de Pabo en de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) samen verder kunnen in een nieuw op te richten academie.

De Pabo en de ASB vallen, net als de Academie voor Gezondheidszorg, de Academie voor Sociale Studies Den Bosch en de Academie voor Veiligheid en Bestuur, bij Avans onder het domein Maatschappij. Vanwege ontwikkelingen in het beroepenveld, de arbeidsmarkt en op het onderwijsinhoudelijke vlak is de samenwerking tussen deze academies de afgelopen jaren geïntensiveerd.

Meest passende oplossing
Na het vertrek van Dominique Majoor als directeur van de Pabo heeft Gabrielle Leijh (directeur ASH en interim directeur Pabo) in opdracht van het College van Bestuur een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de Pabo. De conclusie luidt dat samengaan met een sociale academie de meest passende oplossing is.

Concreet zou dit betekenen dat de opleidingen Social Work en Leerkracht Basisonderwijs in Breda per studiejaar 2020-2021 onder een nieuw op te richten academie vallen. Beide academies worden vanaf het studiejaar 2019-2020 aangestuurd door een gemeenschappelijke directie, bestaande uit Margo van der Put (directeur ASB), Rick Lamers (adjunct-directeur Pabo) en Emese Albert (adjunct-directeur ASB).

De medewerkers en academieraden van beide academies zijn op de hoogte gesteld van de plannen. De Avans Medezeggenschapsraad is gisteren geïnformeerd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?