Terug naar overzicht

Op zoek naar de toekomst tijdens Onderwijsdag 2019

Ruim 1100 medewerkers van Avans verzamelden zich in de foyer van congrescentrum 1931

Is er over zes jaar nog werk of wordt de arbeider vervangen door de computer? De onderwijsdag stond gisteren in het teken van de toekomst.

Avansvoorzitter Paul Rüpp trapte knallend af met zijn openingsspeech. “De toekomst begint in het verleden”, zei Rüpp onder meer, voordat hij parallellen trok met de opkomst van het nationalisme in de jaren dertig van de vorige eeuw. “We moeten de aan ons toevertrouwde adolescenten uit hun comfortzone houden en leren om kritisch te denken.”

De speech vormt de opmaat naar een inspirerende dag. Want hoe levert Avans kritische en zelfredzame jonge professionals af in een snel veranderende wereld?

‘Ook mensen met een ‘nutteloze’ opleiding vinden gewoon een baan’

Verdwijnende banen
“Geen paniek”, maant innovatie-expert en auteur Ben Rogmans het publiek. “Maar ook jouw baan gaat eraan.” Op het eerste gezicht lijkt dit weinig reden tot optimisme, maar Rogmans ziet dat anders. “Goed, door automatisering gaan een miljoen banen verdwijnen. Automonteurs, conducteurs, machinisten en bankiers, die beroepen hebben geen toekomst. Dat is echter geen probleem, er komt gewoon ander werk voor in de plaats.”

Om zijn punt kracht bij te zetten, laat hij een historische grafiek zien van de werkgelegenheid. “De uitvinding van de stoommachine of de automatisering van de banken in de jaren tachtig, het heeft uiteindelijk geen invloed gehad op de werkgelegenheid. Sterker nog, we leven nu in een tijd van krapte. De vraag naar nieuwe werknemers is groter dan ooit!”

Banen genoeg dus, ook in de toekomst. Maar hoe stoom je studenten klaar met zo’n vooruitzicht? Rogmans ziet weinig reden tot zorgen. “Ook mensen met een ‘nutteloze’ opleiding vinden gewoon een baan.”

Ben Rogmans bewijst met een grafiek dat nieuwe technologie niet leidt tot hogere werkloosheid

Basiskennis
Hoogleraar Onderwijspsychologie Paul Kirschner gaat tijdens zijn lezing dieper in op de vaardigheden die studenten in de 21ste eeuw nodig hebben. Volgens Kirschner is dat niet te voorspellen. “Er wordt vaak gezegd dat vaardigheden zoals samenwerken en probleemoplossend vermogen erg belangrijk zijn, maar dat was vroeger ook zo. Al sinds de oudheid moeten mensen samenwerken en problemen oplossen.”

“We moeten studenten een goede basiskennis bijbrengen”, vervolgt hij. “Ik sprak net een fotograaf die het vak leerde toen er nog met filmrolletjes werd geschoten. Hoewel de camera’s enorm zijn veranderd, is zijn basiskennis nog steeds relevant. Zonder die kennis is het onmogelijk om nieuwe ontwikkelingen te duiden of er je voordeel mee te doen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?