Terug naar overzicht

Student-ondernemer Kevin: ‘Ik word niet gelukkig als directeur’

Kevin van Leeuwen levert met zijn bedrijf EduSkoel al vier jaar softwarediensten voor het onderwijs. Zijn tip voor ondernemende studenten: “Verzamel mensen met ervaring om je heen die je kunnen helpen.”

“In het onderwijs is uitval een groot probleem”, zegt Kevin, vierdejaarsstudent Informatica in Breda. “Het kost veel geld. De kern van het probleem is dat de school niets weet van een leerling die binnenkomt. Hoe moeten ze die dan begeleiden?”

Met zijn software ondersteunt Kevin onder andere voorlichtingsactiviteiten van middelbare scholen, om er zo voor te zorgen dat leerlingen een goede studiekeuze maken. Een overzicht van alle activiteiten van een leerling kan worden overgedragen aan de vervolgopleiding. Dankzij die ‘warme overdracht’ heeft een mbo- of hbo-instelling of universiteit een beter beeld van wat een leerling heeft gedaan om tot een studiekeuze te komen. Jaarlijks maken 20.000 leerlingen gebruik van de software van Kevin.

Programmeren
Als veertienjarige was Kevin al geïnteresseerd in programmeren, maar het opzetten van een leerlingvolgsysteem voor zijn vmbo-school was nog te moeilijk. Een decaan vroeg hem later om te helpen bij voorlichtingsactiviteiten en via mond-tot-mondreclame kwam hij op andere scholen terecht.

‘Waar je zelf niet goed in bent, kun je beter uitbesteden’

Als je je eigen onderneming start, moet je volgens Kevin goed weten waaraan je begint. “Verzamel mensen met ervaring om je heen die je kunnen helpen. Waar je zelf niet goed in bent, kun je beter uitbesteden. Bij mij duurde het lang voordat dat besef was doorgedrongen. Ik wilde in het begin bijvoorbeeld geen advies van mijn ouders aannemen. Inmiddels weet ik wel beter.”

Doen waar je gelukkig van wordt
Kevin runt EduSkoel dan ook niet meer alleen. Zijn neef Machiel is verantwoordelijk voor accountmanagement en sales en twee docenten, een informaticadocent van Avans en een docent bedrijfskunde van Fontys, zijn als adviseur bij het bedrijf betrokken. “Ik wilde alleen nog doen waar ik gelukkig van word. Ik heb mezelf leren kennen en weet dat ik niet gelukkig word als directeur. Ik blijf wel de grootste aandeelhouder.” Op die manier kan de Informaticastudent creatief bezig blijven, dingen maken.

Hier lees je meer over andere student-ondernemers bij Avans

Vorig jaar merkte Kevin dat studeren en het runnen van zijn onderneming niet meer te combineren waren. “Zo’n 125 scholen zijn klant en die organiseren allemaal hun voorlichting tussen september en januari. In die periode kwam ik niet veel aan mijn opleiding toe.”

Topondernemer
Als een van de eerste studenten werd Kevin toegelaten tot de Topondernemersregeling van Avans. Ook dat draagt eraan bij dat studie en eigen bedrijf wel te combineren zijn. Zo heeft hij een coach via het Avans Ondernemerscentrum en recht op een derde kans bij tentamens.

Zijn afstudeerstage loopt de student-ondernemer bij zijn eigen bedrijf. “Ik heb nog wel overwogen om bij een ander bedrijf stage te lopen, want ik wil graag zoveel mogelijk leren. Maar als ik dat gedaan had, waren opdrachten in gevaar gekomen. Ik had geen andere keuze.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?