Terug naar overzicht

Werkloosheid hbo’ers stijgt licht

Foto: Pixabay.com

De werkloosheid onder hbo’ers is voor het eerst in vijf jaar tijd licht gestegen in plaats van gedaald. Anderhalf jaar na het behalen van een bachelor- of masterdiploma had 3,6 procent geen baan.

In 2018 was 4 procent van de afgestudeerden van voltijdse bacheloropleidingen werkloos, tegen 3,5 procent in 2017. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde HBO-Monitor waarvoor ruim 23.000 afgestudeerde hbo’ers zijn bevraagd.

“De economie was over z’n top heen”, geeft onderzoeker Barbara Belfi als belangrijkste reden van de stijgende werkloosheid. Bij deeltijders was daarentegen een daling te zien: in 2018 zat 1,5 procent zonder werk terwijl dat in 2017 nog 2,4 procent was. “Zij zijn vaak ouder en hebben meer werkervaring, wat ze aantrekkelijk maakt voor werkgevers, zeker als het economisch wat minder gaat”, aldus Belfi.

Hoewel de totale werkloosheid onder hbo’ers dus steeg, vonden afgestudeerden wel sneller hun eerste baan. Bij slechts 10 procent duurde het langer dan drie maanden om werk te vinden. In 2017 was dat nog 12 procent en het jaar daarvoor zelfs 15 procent.

Sociale studie
De werkloosheid in de sociale sector is het hardst gestegen: van 2,9 procent in 2017 naar 4,1 procent in 2018.Wel had 66 procent van de afgestudeerden een baan op minimaal hbo-niveau en kreeg 42 procent een vaste aanstelling, tegen 33 procent in 2017.

Afgestudeerden van de ‘groene’ opleidingen zijn het vaakst werkloos: 6 procent van de voltijd afgestudeerden was na anderhalf jaar nog steeds op zoek naar werk. Net als vorig jaar kent de onderwijssector met zijn lerarentekort het laagste aandeel werklozen: 1,7 procent van de pas afgestudeerden heeft geen werk. 

Salaris
In de gezondheidszorg verdienen hbo’ers het meest: daar ligt het bruto uurloon gemiddeld op 16 euro. Kunstenaars moeten genoegen nemen met zo’n 12,30 euro. Slechts 38 procent van hen heeft een vaste aanstelling. Technici zijn gemiddeld 30 cent meer gaan verdienen vergeleken met vorig jaar: hun uurloon ligt nu op 15,60 euro. Hun maandsalaris is met 2.588 euro opnieuw het hoogst. Dat komt vooral omdat ze vaker fulltime werken.

Tevreden
Afgestudeerde hbo’ers zijn in 2018 beter te spreken over hun baan. Vooral afgestudeerde kunstenaars springen eruit: van hen is 80 procent tevreden. Gelet op het lerarentekort is de Vereniging Hogescholen vooral blij met de gestegen baantevredenheid onder jonge leraren: 79 procent blikt positief terug op het eerste werkjaar, tegen 74 procent in 2017. Ook zijn er minder op zoek naar ander werk (16 procent in 2016, 11 procent in 2017, en 7 procent in 2018). “Deze cijfers gaan de goede kant op. We leiden steeds meer pabo-studenten op. Maar het is natuurlijk essentieel dat ze na hun opleiding ook daadwerkelijk met plezier in het onderwijs aan de slag blijven”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Hogescholen
Waar hebben de werkloze hbo’ers eigenlijk gestudeerd, wilden de onderzoekers weten. Van de grote instellingen valt de Haagse Hogeschool op. Daar is het werkloosheidspercentage met 5,8 procent het hoogst. NHL Stenden (5,2 procent) en Inholland (4,5 procent) doen het relatief slecht. Beter gaat het met Windesheim (2,5 procent) en Utrecht (2,8 procent); zij blijven als enige grote hogescholen onder de 3 procent.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?