Terug naar overzicht

Academiedirecteur Edwin Verlangen naar ROC Nijmegen

Edwin Verlangen, directeur bij de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) in Breda, gaat vanaf 1 september werken als bestuurslid van het ROC Nijmegen.

Verlangen is zes jaar in dienst bij Avans en is naast academiedirecteur ook voorzitter van het expertisecentrum Sustainable Business.

Resultaten
“Onder leiding van Edwin heeft de AAFM een koers ingezet waarin uitgaande van een heldere, moderne missie medewerkers zelf ruimte en richting geven aan de realisatie daarvan. Op vrijwel alle vlakken (financieel, rendementen, medewerkerstevredenheid, studenttevredenheid, ziekteverzuim) zijn de resultaten aanzienlijk gestegen”, schrijft bestuursvoorzitter Paul Rüpp.

Verlangen is medeverantwoordelijk voor de innovatie binnen de AAFM. Dat heeft onder meer geleid tot een hele andere manier van opleiden waarbij studenten in the lead zijn. De academie is ook een van de koplopers als het gaat om zelforganisatie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?