Terug naar overzicht

AMR-studenlid Fatima Mussarat Razzak: ‘Verlaging van de prijzen in de schoolkantine’

In het nieuwe studiejaar begint de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) met een nieuwe studentengeleding. De studentleden stellen zich voor.

Fatima Mussarat Razzak eerstejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde, Den Bosch

Heb je ervaring op het gebied van medezeggenschap? Zo ja, welke?
“Ik heb veel ervaring op het gebied van medezeggenschap. Op het ROC van Amsterdam ben ik ooit begonnen als klassenvertegenwoordiger, vervolgens opleidingsvertegenwoordiger en uiteindelijk locatie-vertegenwoordiger. Daarnaast heb ik ook ervaring opgedaan als bestuurslid bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Hier vertegenwoordigde ik een half miljoen mbo-studenten op verschillende gebieden zoals onderwijs en politiek op nationaal niveau. Ook heb ik het afgelopen jaar in de opleidingscommissie van de opleiding Bestuurskunde gezeten.”

Waarom wilde jij in de AMR?
“Inmiddels ben ik al langer dan 5 jaar bezig met het vertegenwoordigen van studenten. Hierdoor voel ik mij bijna incompleet als ik er niet mee bezig ben. Door de bovengenoemde ervaringen heb ik veel kunnen leren en kan ik dit weer inzetten om de doelen te bereiken die ik voor mijn medestudenten heb. Door middel van de AMR zie ik kansen om dingen te verbeteren waar studenten dagelijks tegen aanlopen.”

Waarom ben jij trots om student bij Avans te zijn?
“Ik ben trots dat ik op een school als Avans mag studeren. Voorheen heb ik altijd in Amsterdam gestudeerd. Ik kom namelijk uit Amsterdam en woon er nog steeds. Vaak schrikken mensen als zij horen dat ik dagelijks op en neer reis vanuit Amsterdam naar Den Bosch, maar zodra zij weten waarom dat is, komt er waardering en begrip.
Mijn opleiding kon ik ook in Amsterdam of Utrecht doen waarbij de reistijd max. 20 minuten is. Ik heb bewust gekozen voor Avans, omdat ik niet voor gemak wilde gaan, maar voor kwaliteit. Inmiddels zit ik bijna twee jaar op Avans en ben ik een erg tevreden student.
Elke keer als Avans als de beste uitkomt in de Keuzegids, zie ik het als een extra bevestiging dat mijn keuze voor Avans juist was.”

Wat wil je veranderen bij Avans?
“Ik ben van mening dat er altijd ruimte is voor verbetering. Een van de punten waar ik aan wil werken, zijn roosters. Een rooster dat voor studenten efficiënt is, geen tijdverlies met zich meebrengt en niet te lange overbodige lesuren bevat. Ook wil ik dat het rooster niet per periode bekend wordt gemaakt, maar dat het voor studenten op de eerste schooldag al bekend is hoe het gehele schooljaar eruit ziet. Op die manier kunnen studenten vakantie en hun bijbaan goed inplannen en weten ze ruim van te voren waar ze aan toe zijn.
Tweede punt is de schoolkantine, soms schrik ik van de prijzen in de kantine. Daarom zal ik mij hardmaken voor een verlaging van deze prijzen. Ook mag de kantine een frisse inrichting krijgen.
Geen boetes meer voor een late inschrijving voor de tentamens. Iedereen kan het wel eens vergeten om zich in te schrijven. Een boete van 20 euro vind ik dan ook onterecht.
Goedkoper printen en zo veel mogelijk digitaal inleveren. Op sommige opleidingen is dit al zo, maar nog lang niet op alle opleidingen.
Geen noodlokalen meer, maar kwalitatief onderwijs in kwalitatieve ruimtes. Lessen volgen in de noodlokalen is niet prettig en daarom vind ik het tijd voor verandering!
Dit zijn een paar punten waar ik mij voor wil inzetten. Ik hoor het heel graag als jij ook wat onderwerpen hebt waar je tegen aanloopt of die je graag anders wilt zien.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?