Terug naar overzicht

AMR-studentlid Juliette Folkers: ‘De samenwerking tussen academies verbeteren’

In het nieuwe studiejaar begint de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) met een nieuwe studentengeleding. De studentleden stellen zich voor.

Juliette Folkers derdejaarsstudent Accountancy, Den Bosch

Waarom wilde jij in de AMR?
“Ik wil mij inzetten voor de belangen van de studenten. Als student heb je weinig mogelijkheden om je mening te geven als je het niet eens bent met de gang van zaken binnen de opleiding. Door mij verkiesbaar te stellen, hoop ik mee te kunnen denken over bestedingen van alle gelden en een kritische blik te kunnen werpen op de financiële situatie van Avans.”

Wat doe je naast je studie?
“Naast mijn studie doe ik een keer in de week aan klassiek ballet. Ook doe ik in mijn vrije tijd aan LARP, dit is life action roleplay. Larp is een soort rollenspel dat plaats vind in een fantasiewereld, dit doe ik meerdere weekenden per jaar. Samen met 500 man bevind ik me dan eventjes op een hele andere wereld. Ook vind ik het leuk om te gaan skiën, dit doe ik dan ook het liefst elk jaar.”

Waarom ben jij trots om student bij Avans te zijn?
“Ik ben trots om student van Avans te zijn, omdat ik op Avans de mogelijkheid heb mezelf te ontwikkelen tot de beroepsprofessional die ik wil zijn. Ook ben ik trots om te studeren op een school die door Elsevier gekozen is als beste brede hogeschool van Nederland.”

Wat wil je veranderen bij Avans?
“Ik zou graag de samenwerking tussen de verschillende academies willen verbeteren. Gedurende mijn stage en masterclasses ben ik er achter gekomen hoe belangrijk het is om te kunnen samenwerken met mensen van verschillende academies. Ik vind het dus belangrijk dat in elke studie een multidisciplinaire opdracht wordt gedaan, zodat de studenten klaargemaakt worden voor het beroepenveld. Wanneer de academies samen gaan communiceren, kunnen multidisciplinaire opdrachten mogelijk worden gemaakt.”

Tot slot:
“Ik vind dat Avans moet zorgen voor betere faciliteiten voor studenten. Avans moet de mogelijkheid bieden om studenten op kamers te laten gaan. Hierdoor leren studenten zelfstandig te zijn. Avans moet met de gemeente samenwerken om dit probleem om te lossen.
Gedurende de masterclass business modelling heb ik geleerd hoe leerzaam het is om samen met studenten van verschillende academies aan een praktijkopdracht te werken. Ik wil dat dit over de hele hogeschool wordt doorgevoerd. De academies moeten gaan samenwerken om dit te bewerkstelligen.
In de medezeggenschap wil ik er ook voor zorgen dat de door de afschaffing van de studiefinanciering vrijgekomen gelden juist worden besteed.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?