Terug naar overzicht

AMR-studentlid Mustafa Yucesan: ‘Er is een tekort aan projectruimtes’

In het nieuwe studiejaar begint de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) met een nieuwe studentengeleding. De studentleden stellen zich voor.

Mustafa Yucesan, tweedejaarsstudent Technische Bedrijfskunde, Den Bosch

Waarom wilde jij in de AMR?
“Het is heel belangrijk voor het onderwijs in Nederland dat Avans Hogeschool in staat is de studenten te kunnen voorzien van de juiste opleiding en materialen die daarvoor nodig zijn. Om optimaal te kunnen presteren is kwaliteit een zeer belangrijk aspect. Al jarenlang scoort Avans zeer hoog op de landelijke ranglijsten. De opleiding Technische Bedrijfskunde is beloond met een eerste plek op de ranglijst, een prestatie waar de gehele opleiding zeer trots op mag zijn! Verder vind ik het belangrijk dat de studenten invloed mogen hebben op de onderwijsprocessen. Het lijkt mijn fantastisch om een persoonlijke bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het bovengenoemde aspect.”

Wat doe je naast je studie?
“Naast mijn studie ben ik actief bezig met diverse zaken. Ten eerste wil ik mededelen dat ik een parttime bijbaan heb van 12 uur per week. Ik werk op de afdeling logistiek bij het bedrijf Ikea gevestigd in Eindhoven. Ikea is een internationaal bedrijf waarbij supply chain management zeer hoog in het vaandel staat. Het genoemde aspect komt ook zeer nadrukkelijk naar voren binnen de opleiding Technische Bedrijfskunde. Mede door deze koppeling kan ik de geleerde studiestof toepassen binnen mijn werkveld en natuurlijk andersom. Mijn overige bezigheden hebben betrekking tot het zaalvoetbal en het veldvoetbal; activiteiten die ik graag naast mijn studie beoefen. Daarnaast probeer ik ook regelmatig, indien mijn schema dat toestaat, de sportschool te bezoeken.
Verder lever ik een bijdrage aan de jongerenvereniging “Ufuk Jongeren” gevestigd in Eindhoven. Ik vind het leuk om met jongeren bezig te zijn en activiteiten te organiseren voor hen. De jongerenvereniging is een onderdeel die valt onder het toezicht van de Mevlana Moskee.”

Waarom ben jij trots om student bij Avans te zijn?
“De opleiding Technische Bedrijfskunde is al een aantal jaren achter elkaar als nummer 1 verkozen door NSE. Daarom ben ik ook een trotste student uit het tweede leerjaar die deze opleiding volgt. Verder vind ik het leuk om binnen deze warme sfeer mijn opleiding te mogen afronden.”

Wat wil je veranderen bij Avans?
“Er zijn heel veel verbeterpunten binnen Avans Hogeschool die intern aangepakt dienen te worden. Het eerste fenomeen wat ik graag zou willen benoemen is de beperkte beschikbaarheid van de projectruimtes. Op dit moment komen we projectruimtes tekort tijdens de piektijden. Het is belangrijk dat de studenten rustig kunnen werken aan de projecten en daarom zijn deze projectruimtes van cruciaal belang. Verder zijn de voorzieningen binnen de noodlokalen niet optimaal. Denk hierbij aan een te hoge temperatuur; een te groot aantal studenten in verhouding tot de beschikbare capaciteit van het klaslokaal; en het geringe aantal materialen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?