Terug naar overzicht

Associate degree-diploma geen garantie voor baan op niveau

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

Afgestudeerden met een ad-diploma op zak hebben meer moeite met het vinden van werk op hun eigen niveau dan hbo-bachelors. Werkgevers kunnen de verkorte hbo-studie vaak nog slecht op waarde schatten.

Associate degree-opleidingen werden in 2006 in het leven geroepen om de drempel van het mbo naar het hbo te verlagen. Veel mbo’ers zien er tegenop om nog eens vier jaar in de collegebanken te zitten. Het kabinet hoopte daar met de tweejarige hbo-opleidingen verandering in te brengen. Het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) onderzocht de arbeidsmarktpositie van ad’ers en bekeek wat hun diploma waard is.

Afgestudeerde ad’ers kunnen tevreden zijn over hun salaris, blijkt uit het rapport. Zij verdienen per uur gemiddeld 11 procent minder dan hbo-bachelors en 12 procent meer dan mbo 4-gediplomeerden. Ook maken ze evenveel kans op een vaste baan als hbo’ers die in voltijd hebben gestudeerd. Wie een deeltijd of duale studie volgde, heeft anderhalf jaar na afstuderen zelfs 35 procentpunt meer kans op een vast contract. Dat komt meestal doordat deze afgestudeerden al werkervaring of een vast contract hadden. Hun startsalaris is dan ook hoger dan gemiddeld.

Bron: BVE-Monitor, HBO-Monitor

Baankans
Wel duurt het bij ad’ers iets langer om na de studie een baan te vinden. Twee jaar na afstuderen is hun baankans 2 procentpunt lager dan die van voltijds opgeleiden. Dat geldt niet voor de groep ad’ers die in deeltijd of duaal studeerde: zij hebben juist 10 procentpunt meer kans op het vinden van werk.

Ad’ers hebben 15 procentpunt vaker een functie onder hun opleidingsniveau dan mbo 4- en hbo-gediplomeerden. Ook doen ze 5 procentpunt vaker ander werk dan waarvoor ze zijn opgeleid. De onderzoekers denken dat deze verschillen zullen vervagen als werkgevers beter bekend raken met de ad-opleidingen.

Populair
Sinds de invoering van ad-studies neemt het aantal eerstejaars consequent toe. Het aantal instromers is in de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld, aldus de Vereniging Hogescholen. Dit studiejaar nam het aandeel ad-studenten met 31,6 procent toe.

Vooral onder mbo 4-gediplomeerden wordt een ad-studie steeds populairder. En dat is precies de groep die het kabinet destijds voor ogen had om naar het hoger onderwijs te lokken. Ook werkenden kiezen vaak voor een ad-opleiding, maar dan meestal in deeltijd of duaal.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?