Terug naar overzicht

Dit zijn de nieuwste ontwikkelingen bij Pabo en ASB

Eind dit studiejaar  ligt er een uitgewerkt plan van aanpak om  de opleiding tot leerkracht basisonderwijs en de opleiding Social Work in één academie onder te brengen. Op die manier willen  Gabrielle Leijh, directeur van de Academie voor Sociale Studies (ASH) en interim-directeur van de Pabo en Margo van der Put, directeur van de Academie voor Sociale Studies (ASB) in Breda inspelen op ontwikkelingen in het werkveld.

Na het vertrek van Dominique Majoor als directeur van de Pabo heeft Gabrielle Leijh in opdracht van het College van Bestuur een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de Pabo. De conclusie luidt dat samengaan met een sociale academie de meest passende oplossing is.

Inclusiever onderwijs
De voordelen van kruisbestuiving tussen de Pabo en ASB zijn onmiskenbaar, stellen de directeurs. “Basisonderwijs wordt steeds inclusiever, daar willen we op inspelen”, zegt Van der Put. De academie-directeur refereert daarmee naar het steeds ruimer wordende toelatingsbeleid van Nederlandse basisscholen. Nederland kende vroeger een onderwijssysteem waarbij kinderen met ‘bagage’, bijvoorbeeld met een lichamelijke beperking of psychische aandoening, vrijwel altijd naar speciale scholen gingen. Om de groei van speciaal onderwijs in te perken, werd vanaf 2014 ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Basisscholen bieden nu zoveel mogelijk leerlingen een plek, onder meer omdat de tweedeling soms ongelijkheid in de hand werkt.

Op zo’n inclusieve school is élk kind welkom, ondanks zijn of haar beperking. Maar dat gaat niet zonder problemen. Docenten hebben bijvoorbeeld niet altijd de kennis in huis om met ingewikkelde gedragsproblematiek om te gaan. Van der Put: “Leerkrachten hebben ondersteuning nodig. Een kind met een rolstoel vraagt om een andere aanpak dan een kind met zware gedragsproblematiek. Een docent van Social Work, kan pabostudenten leren hoe je daarmee omgaat.”

Alles onder een vlag
Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van integrale kindcentra. Van der Put: “Dat is een school en kinderopvang onder een bestuur.” Leijh vult aan: “Dus alle aanbod geïntegreerd op een plek.” De ontwikkeling en het onderwijs van kinderen wordt steeds vaker binnen één organisatie geregeld.

Hybride werken
Leijh wijst verder op de opkomst van hybride werken. “In het onderwijs wordt steeds vaker gevraagd om mensen die pendelen tussen twee banen. Bijvoorbeeld een baan in het onderwijs en een baan in de zorg”, zegt de directeur. “Als de opleidingen Pabo en Social Work meer gaan samenwerken, hebben studenten straks een bredere kijk. Studenten zijn dan beter toegerust voor  de arbeidsmarkt”, stelt Leijh.

Een toekomstige student van Pabo of Social Work, zou in de toekomst, beide werelden kunnen combineren. Denk aan een maatschappelijke werker die twee dagen in de week lesgeeft op een basisschool.

Dubbele bachelor
In potentie zouden de plannen zelfs dubbele bachelors op kunnen leveren. “Je ziet dat bijvoorbeeld bij de hogeschool van Leiden’”, zegt Van der Put. Om een dubbel diploma te krijgen, volgen studenten een traject waarin ze twee opleidingen tegelijk volgen. Na 5 jaar hebben ze dan twee diploma’s op zak. “Dat zou ook een optie kunnen worden voor de opleidingen leerkracht basisonderwijs en voor Social Work. Studenten profiteren van een dubbele bachelor, omdat ze meer arbeidsperspectief hebben”, denkt Leijh.

Zover is het allemaal nog niet. De directeuren zijn nu nog druk in gesprek met hun academies. “Niet iedereen is enthousiast”, geeft Van der Put toe. “We zien een breed perspectief. Sommigen zeggen: ‘Harstikke goed, dit heb ik altijd al gewild’, anderen vinden dat we het niet moeten doen. Die menen dat we bij Social Work genoeg te doen hebben en vinden het niet passen. En we hebben natuurlijk ook alle meningen daartussenin.”

Leijh vult haar aan: “Daarom is het belangrijk om heel goed te luisteren naar iedereen binnen de academies. We nemen alles mee, ook de zorgen en de twijfels. Niet alleen de kansen.”

Als eind dit studiejaar wordt besloten dat de opleidingen leerkracht basisonderwijs en social work in één academie verdergaan, dan gebeurt dat op zijn vroegst pas in het studiejaar 2020-2021, beklemtonen beide directeurs. En ze benadrukken ook dat het twee opleidingen blijven.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?