Terug naar overzicht

Hbo-personeel ondanks werkdruk opnieuw tevredener

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Ruim driekwart van de hogeschoolmedewerkers is tevreden of zeer tevreden over zijn baan in het onderwijs. Maar de hoge werkdruk blijft een aandachtspunt en ook de communicatie op de werkvloer laat te wensen over.

Vergeleken met 2016 is het percentage tevreden werknemers opnieuw licht gestegen van 78 procent naar 80 procent, blijkt uit het tweejaarlijks rapport van hbo-arbeidsmarktfonds Zestor. Het onderzoek is gebaseerd op antwoorden van ruim negenduizend medewerkers van zestien hogescholen. De sector scoort met deze cijfers hoger dan het gemiddelde in Nederland, waar 71 procent tevreden of zeer tevreden is over zijn werk.

Drie belangrijke thema’s
Drie thema’s zijn volgens de ondervraagden het belangrijkst: de ‘kwaliteit van het onderwijsprogramma’ (scoort onder alle respondenten gemiddeld een 7,6), de ‘kwaliteit van de hogeschool’ (7,1) en de ‘samenwerking binnen de hogeschool’ (7,1).


© Zestor. Hoogste en laagste score (gemiddelde van alle hogescholen per thema)

De kwaliteitsoordelen per instelling lopen flink uiteen. Zo scoort de ene hogeschool een 8,5 voor kwaliteit en de andere een 6,3, maar in het rapport worden ze niet met naam genoemd. Verder blijkt dat medewerkers van kleine hogescholen tevredener zijn over de kwaliteit van hun onderwijsinstelling dan hun collega’s op (middel)grote hogescholen.

Op eigen kracht
Van alle ondervraagde medewerkers zegt 28 procent dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook dit percentage ligt weer hoger in vergelijking met werkend Nederland (7 procent). Slechts 9 procent van de ondervraagden geeft echter aan dat zij dit potentieel aan hun hogeschool te danken hebben. “Kennelijk vinden hogeschoolmedewerkers dat ze wel het beste uit zichzelf halen, maar dat ze dat grotendeels op eigen kracht doen”, aldus het rapport.

Ontevreden over werkdruk
De tevredenheid over de werkdruk scoort relatief laag (6,8 gemiddeld). Van de docenten vindt 53 procent de werkdruk (veel) te hoog, tegen 30 procent van de ondersteuners. De meeste klachten gaan over de beschikbare tijd om het werk te kunnen doen. Onderwijzend personeel heeft daar meer problemen mee (waardering: 5,2) dan ondersteunend personeel (6,7). Eenzelfde patroon is te zien bij de waardering voor de balans tussen werk en privé (6,3 versus 7,5).

Betere samenwerking
Een ander verbeterpunt is de samenwerking binnen het team. Zo’n 36 procent van de medewerkers vindt dat dit beter kan. Ze zijn vooral ontevreden over de mate waarin collega’s elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden en over de openheid van de communicatie.

Opvallend is verder dat de medewerkers matig te spreken zijn over de medezeggenschapsraad. Bij grote hogescholen is de waardering veel lager dan bij kleine.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?